9.2 Pracownia Procesów Stochastycznych

Kierownik

dr Ewa Rak

budynek A0, skrzydło B2, pokój 362

tel. 17 851 86 18

email: erak@ur.edu.pl

Pracownia Procesów Stochastycznych, działająca w ramach Laboratorium Matematyki Stosowanej w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, dysponuje profesjonalną kadrą naukowo-badawczą posiadającą szeroką wiedzę (teoretyczną i praktyczną) z zakresu matematyki, statystyki i ekonomii oraz doświadczeniem w kierowaniu i prowadzeniu badań naukowo-badawczych, także we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Kadra Pracowni (4 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 8 doktorów i 2 magistrów) ma w swoim dorobku wiele publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu analizy funkcjonalnej, probabilistyki i analizy stochastycznej, analizy zespolonej, topologii, historii matematyki, a także z zakresu zastosowań analizy stochastycznej na rynku finansowym. Ponadto pracownicy posiadają duże doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu młodych naukowców, studentów na poziomie studiów wyższych i studiów podyplomowych (m.in. w zakresie matematyki finansowej i metod statystycznych). Mimo posiadania dużego potencjału naukowo-badawczego, wielu naszych pracowników ciągle poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkołach naukowych, szkoleniach oraz uczestnicząc w stażach i wymianach naukowych w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

Na wyposażeniu pracowni znajduje się 20 zestawów komputerowych  umożliwiających wykonywanie  badań z zakresu statystyki i matematyki  z wykorzystaniem systemu SAS oraz  programów Statistica i Mathematica. Ponadto kadra Pracowni dysponuje 15 laptopami wyposażonymi w oprogramowanie (m.in. Mathematica, Matlab, Maple) niezbędne do prowadzenia profesjonalnych badań naukowych z zakresu nauk matematycznych i ich zastosowań.

Dostępny sprzęt jest wykorzystywany także przez studentów do prowadzenia badań, które przyczyniają się do powstawania wartościowych prac dyplomowych, a nieraz i naukowych.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne analizy procesów stochastycznych w różnych obszarach zastosowań matematyki, w szczególności w modelowaniu procesów: w nano- i biostrukturach, na rynkach finansowych oraz innych gałęziach nauki. Ponadto oferujemy szeroką gamę szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania metod stochastycznych i statystycznych oraz matematyki.

W ramach funkcjonowania pracowni współpracujemy z Głównym Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, bankiem PEKAO S.A. w Kolbuszowej oraz naukowcami z wielu ośrodków naukowo-badawczych z zagranicy, m.in. z Austrii (Graz, Wiedeń), Bułgarii (Sofia), Meksyku (Queretaro), Francji (Martinique), Niemiec (Bonn), Czech (Praga, Ołomuniec), Rosji (Moskwa, Sankt Petersburg, Rostów nad Donem), Serbii (Novi Sad), Słowacji (Ružomberok, Koszyce), Słowenii (Ljubljana), Ukrainy (Lwów, Ivano-Frankivs'k), USA (Gainesville, Lexington, Ames).