O laboratorium

Kierownik

Celem Laboratorium Matematyki Stosowanej było zbudowanie infrastruktury technicznej, pozwalającego na realizację założonych zadań badawczych; w tym rozwój teorii analizy funkcjonalnej, probabilistyki i analizy stochastycznej, analizy zespolonej, topologii, równań różniczkowych, teorii krat i algebr Boole’a. Ponadto zakupione wyposażenie Laboratorium umożliwia konstruowanie nowych teorii metod przybliżonych, a także realizacje zadań  z zakresu zastosowań analizy stochastycznej na rynkach finansowym, zastosowań teorii matematycznych i statystycznych oraz praktycznych  analiz statystycznych  w naukach społecznych, edukacyjnych, finansowych, ekonomicznych, technicznych i biomedycznych. Jednym z podstawowych atutów Laboratorium jest kapitał ludzki. Dysponujemy profesjonalną kadrą naukowo-badawczą, potwierdzoną bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, tj. wieloma publikacji naukowymi i dydaktycznymi oraz udziałem w prestiżowych konferencjach i seminariach z zakresu matematyki,  zastosowania teorii matematycznych i statystycznych oraz praktycznych  analiz statystycznych  w naukach społecznych, edukacyjnych, finansowych, ekonomicznych, technicznych i biomedycznych.

Laboratorium oferuje kompleksowe i profesjonalne analizy procesów stochastycznych w różnych obszarach zastosowań matematyki, w szczególności w modelowaniu procesów: w nano- i biostrukturach, w naukach technicznych, ekonomii i finansach. Ponadto Laboratorium oferuje szeroką gamę szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania metod stochastycznych i statystycznych oraz matematyki. Laboratorium w swoim założeniu wspiera  również przygotowanie  studentów do pracy na stanowiskach analityków, projektantów i programistów oraz wspomaga ich samodzielną pracę badawczą  w oparciu o nowoczesną aparaturę i oprogramowanie.

Laboratorium wyposażone jest w system serwerów i urządzenia wspomagające obsługę komputerów wszystkich pracowni. Wielostanowiskowe pracownie komputerowe są wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie z zakresu technik informatycznych, statystycznych, ekonomicznych i inżynieryjnych, m.in.  system SAS, pakiety Statistica,  SPSS oraz programy Mathematica,  MathCAD, Matlab, Maple, Adobe Design & Web Premium PL.  Oprogramowanie to pozwala nie tylko na prowadzenie profesjonalnych badań naukowych ale również prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów z zakresu nauk matematycznych i ich zastosowań.

Baza lokalowa Laboratorium to 19 pomieszczeń, w tym 10 sal wykładowych i seminaryjnych, które służą do efektywnego przekazywania wiedzy studentom i pracownikom podczas różnego rodzaju wykładów, seminariów, szkoleń  i prezentacji. Sale wyposażone są w tablice interaktywne i szerokokątne projektory do bezcieniowej obsługi tablic interaktywnych oraz bezcieniowej prezentacji dla mniejszego i większego audytorium. Ponadto wyposażenie sal zawiera systemy składające się z wysokiej rozdzielczości i jasności projektorów podwieszanych oraz zwijanych ekranów podsufitowych do prezentacji wielkoformatowych, pozwalających na wsparcie kursów, wykładów i szkoleń, a także innych aktywności związanych z nauczaniem. Dostępne oprogramowanie umożliwia  przygotowywanie materiałów wzbogaconych  o obliczenia, grafiki, obrazy, wykresy, diagramy oraz animacje.  Wyposażenie w wysokowydajne serwery, macierze dyskowe o dużej pojemności pozwala na prowadzenie seminariów i badań naukowych realizowanych przez studentów,  w szczególności magistrantów i doktorantów oraz pracowników naukowych. Duża moc obliczeniowa jest efektywnie wykorzystywana do realizacji założonych celów badawczych i do transferu wiedzy.  Wyposażenie laboratoriów, sal dydaktycznych i wykładowych w wysokiej jakości sprzęt do prezentacji zdecydowanie poprawia jakość odbioru materiału przekazywanego na wykładach i seminariach.

Laboratorium współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie,  Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz bankiem PEKAO S.A., służąc swoimi kwalifikacjami przy analizie i ocenie zarówno narzędzi badawczych, jak i wyników badań. Ponadto pracownicy Laboratorium współpracują z naukowcami prowadzącymi badania w różnych dziedzinach nauki. Dzięki zakupionemu sprzętowi i oprogramowaniu mamy duże możliwości współpracy z różnymi instytucjami posługującymi się analizami statystycznymi i matematycznymi.  Profesjonalna kadra gwarantuje wysoką jakość prowadzonych badań i analiz. Zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o kontakt mailowy na jeden z adresów: bpekala@ur.edu.pl, erak@ur.edu.pl, sminczeva@ur.edu.pl