Projekty laboratorium

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

 1. Wystawa "Eksporatorium" projekt ma charakter ciągły, został zainicjowany w 2013 roku. Głównym celem projektu jest wieloaspektowa popularyzacja nauki. Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł

 2. Młodzi odkrywcy Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki", okres realizacji: 12.2021r.-11.2023r., wartość projektu: 208 517,60 zł, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł. Zadanie badawcze: Badanie wybranych rodzajów aktywności ucznia szkoły podstawowej biorącego udział w zajęciach edukacji pozaformalnej
 3. Rozszerz swoją wyobraźnię w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje", okres realizacji: 05.2021r. - 05.2022r., wartość projektu: 60 600,00 zł, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł. Zadanie badawcze: Badanie wybranych rodzajów aktywności ucznia szkoły podstawowej biorącego udział w zajęciach edukacji pozaformalnej

 4. Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, okres realizacji: 01.06.2018r.-31.12.2019 r., wartość projektu: 498 219,00 z, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł. Zadanie badawcze: Badanie wybranych rodzajów aktywności ucznia szkoły podstawowej biorącego udział w zajęciach edukacji pozaformalnej

 5. Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia, umowa nr POWR.03.05.00-00-z050/17-00, kierownik projektu: dr hab. Wojciech Walat prof. UR, wartość projektu: 9 257 389,04 zł

 6. Nie mów do mnie ENIGMAtycznie w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, okres realizacji : 01.02-30.06.2017 r., wartość projektu: 26 060,00 zł, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł. Zadanie badawcze: Badanie wybranych rodzajów aktywności ucznia szkoły podstawowej biorącego udział w zajęciach edukacji pozaformalnej

 7. Kształtowanie postaw i zachowań nauczycieli poprzez rozumienie matematyki jako ludzkiej aktywności. WMP 26/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Ewa Swoboda. Zadania badawcze: Kształtowanie postaw i zachowań nauczycieli poprzez rozumienie matematyki jako ludzkiej aktywności.

 8. Matematyka dla sektora przemysłowego. WMP/GD-33/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Ewa Swoboda. Zadania badawcze: Matematyka dla sektora przemysłowego.

 9. Metody pozyskiwania i dystrybuowania informacji. WMP/GD-26/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Aleksander Piecuch. Zadania badawcze: Metody pozyskiwania i dystrybuowania informacji

PROJEKTY WEWNĘTRZNE

 1. Postawy studentów wobec naruszania uczciwości akademickiej, kierownik projektu: dr Anna Englert-Bator

 2. Uwarunkowania autorytetu współczesnego nauczyciela w perspektywie narracyjnej, kierownik projektu: dr Maria Kuzin

 3. Cechy osobowe dyrektora a kultura organizacyjne przedszkola, kierownik projektu: dr Małgorzata Pietrzycka

 4. Wybrane uwarunkowania działań inkluzyjnych podejmowanych przez pracowników uczelni wobec studentów z niepełnosprawnością, kierownik projektu: dr Patrycja Pater

 5. Postawy nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej, kierownik projektu: dr inż. Krystian Tuczyński

 6. Edukacja pozaformalna a wybrane aktywności ucznia szkoły podstawowej, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł

 7. Technologie informacyjne a kompetencje społeczne nauczycieli akademickich, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warzocha