Projekty laboratorium

  1. Metody pozyskiwania i dystrybuowania informacji. WMP/GD-26/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Aleksander Piecuch. Zadania badawcze: Metody pozyskiwania i dystrybuowania informacji.
  2. Matematyka dla sektora przemysłowego. WMP/GD-33/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Ewa Swoboda. Zadania badawcze: Matematyka dla sektora przemysłowego.
  3. Kształtowanie postaw i zachowań nauczycieli poprzez rozumienie matematyki jako ludzkiej aktywności. WMP 26/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Ewa Swoboda. Zadania badawcze: Kształtowanie postaw i zachowań nauczycieli poprzez rozumienie matematyki jako ludzkiej aktywności.