8.4 Pracownia Optymalizacji Transferu Wiedzy

Kierownik

dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR (Kolegium Nauk Humanistycznych)

email: domoradz@ur.edu.pl

 

8.4. Ogólny profil badań prowadzonych w Pracowni optymalizacji i transferu wiedzy

       Celem podejmowanych badań w Pracowni optymalizacji i transferu wiedzy jest wypracowanie efektywnych metod transferu wiedzy, wymiany myśli oraz zasad i metod pracy pomiędzy różnymi grupami społeczeństwa informacyjnego (uczniami, studentami, pracownikami). W istocie problematyka badań realizowanych w pracowni obejmuje modelowanie funkcjonalne struktur informacyjnych składających się na architekturę informacji niezależnie od form edukacyjnych (instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, szkolnej i pozaszkolnej) i wieku uczących się (od przedszkola do uniwersytetu trzeciego wieku).

       Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych zadaniach priorytetowych związanych z:

 • wyznaczeniem parametrów funkcjonalności systemów cyfrowych zapewniających przepływ wiedzy;
 • platformami dla e-dialogu umożliwiającymi wymianę myśli i osiągnięć pomiędzy jednostkami badawczymi dla badań interdyscyplinarnych, w tym wypracowywanie wspólnych podejść do zróżnicowanych wyników badań;
 • systemami zarządzania projektami.

 

Aktualnie prowadzone badania (2020-2024)

       Optymalizacji programów kształcenia dla szkół różnych typów i poziomów – głównie ze szczególnym uwzględnieniem matematycznej i informatycznej alfabetyzacji funkcjonalnej – celem tych badań jest wypracowanie modelu programu kształcenia uwzględniającego aktualne wymagania społeczno-kulturowe na przykładzie programów funkcjonujących w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckiego);

       Badania realizuje zespół: dr hab., prof. UR Stanisław Domoradzki, dr hab., prof. UR Wojciech Walat, dr Bożena Maj-Tatsis, dr Anna Pięta-Szawara, dr Marta Pytlak, ,

 

Tematy realizowane w 2020/2021 roku:

 • Badania bibliograficzne obejmujące publikacje archiwalne do nauczania matematyki dzieci młodszych na ziemiach polskich w okresie zaborów – część I, publikacji do nauczania matematyki dzieci młodszych w Polsce w okresie międzywojennym – część II (dr hab. prof. UR Stanisław Domoradzki, dr Małgorzata Zambrowska APS - Warszawa) – przygotowanie bazy publikacji;
 • Badanie w zakresie optymalizacji procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach publicznych – opracowanie metodologii badań (dr Anna Pięta-Szawara);
 • Badanie afektywnego stosunku do matematyki i jej nauczania u przyszłych nauczycieli: badania komparatystyczne wśród studentów w Polsce i w Grecji – opracowanie metodologii badań (dr Bożena Maj-Tatsis);
 • Badanie pierwotnych intuicji geometrycznych oraz ich rozwój w procesie nauczania matematyki (podczas edukacji przedszkolnej i szkolnej) – opracowanie metodologii badań (dr Marta Pytlak);
 • Badanie postaw studentów wobec (przypadków) naruszania uczciwości akademickiej – statystyczna analiza wyników badań (mgr Anna Englert-Bator – doktorantka, dr hab. Wojciech Walat – promotor, dr Anna Wańczyk-Welc – promotor pomocniczy).

 

Badania zrealizowane i ciągłe

Od 2014 roku prace badawcze skupiają się na weryfikacji metod umożliwiających stymulowanie rozwoju potencjału kompetencji twórczych i innowacyjnych uczniów na różnych etapach edukacyjnych oraz studentów w ramach projektu „laboratorium innowacji” I-Lab.

 

Zadania badawcze przypisane do  Pracowni, zapisane w projekcie CIiTWT-P

       Badania koncentrowały się będą na prowadzeniu analiz i modelowaniu:

 • systemów zapewniających przepływ wiedzy;
 • platform dialogu, wymiany myśli i osiągnięć pomiędzy jednostkami badawczymi dla badań interdyscyplinarnych, w tym wypracowywanie wspólnych podejść do zróżnicowanych wyników badań;
 • systemów zarządzania projektami;