8.1 Pracownia Ergonomii i Organizacji Pracy

Kierownik

dr Waldemar Lib (Instytut Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych)

email: libw@ur.edu.pl

 

Ogólny profil badań prowadzonych w pracowni

       Badania realizowane w pracowni ergonomii i optymalizacji pracy koncentrują się na opisywaniu, wyjaśnianiu i prognozowaniu oraz formułowaniu prawidłowości dotyczących funkcjonowania przestrzeni edukacyjnej z punktu widzenia potrzeb i możliwości rozwojowych uczącego się człowieka.

       Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych zadaniach priorytetowych (korespondujących z dokumentami formalno-prawnymi określającymi ergonomiczne warunki obiektów oświatowych):

  • fizyczne czynniki warunkujące ergonomię systemu edukacji,
  • psychofizjologiczne czynniki warunkujące ergonomię systemu edukacji,
  • społeczne czynniki warunkujące ergonomię systemu edukacji.

 

Badania realizowane w perspektywie lat: 2020-2024

       Weryfikacja cech dydaktycznych programów komputerowych – celem tych badań jest wypracowanie modelowych dydaktycznych kursów e-learningowych dla poszczególnych grup kierunków studiów UR (zgodnie z wymogami dydaktyki szkoły wyższej) uwzględniających kryteria aksjologiczne, merytoryczne, metodyczne i prawne .

       Badania realizuje zespół: dr Waldemar Lib, dr inż. Tomasz Warzocha, dr inż. Krystian Tuczyński

 

Tematy realizowane w 2020/2021 roku

  • Badanie cech optymalizujących multimedialne opracowania edukacyjne – opracowanie materiału badawczego do monografii (dr Waldemar Lib);

Badania zrealizowane i ciągłe

       Od 2014 roku prace badawcze skupiały się na badaniach związanych pracą człowieka i ergonomią informacji, prakseologiczno-ergonomicznymi uwarunkowaniami psychologii pracy w ramach których zostały opublikowane artykuły:

Piątek T., Prakseologiczno-ergonomiczny aspekt wykorzystania technologii informacyjnych w rozwijaniu kultury pracy na przykładzie metody „Temat_Projekt2” (TP2) [w:] Edukacja Technika Informatyka, nr 2(13) 2015 Wyd. UR.

Piątek T., „Netlandia” – wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym [w:] Edukacja Technika Informatyka, nr 3(13) 2015 Wyd. UR.

Piątek T., Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych [w:] Dydaktyka informatyki,  Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (12)2017.

Piątek T., Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życia [w:] Dydaktyka informatyki,  Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (12)2017.

Garwol K., Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnościami, [w:] Dydaktyka informatyki,  Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2019

 

Zadania badawcze przypisane do  Pracowni, zapisane w projekcie CIiTWT-P

Badania koncentrowały się będą na prowadzeniu analiz i modelowaniu:

  • miejsca człowieka w procesie pracy (rodzaj pracy, czas pracy, warunki pracy, ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, kształtowanie higienicznych warunków pracy);
  • systemów organizowania i zarządzania produkcją;
  • prakseologiczno-ergonomicznych uwarunkowaniach organizowania i zarządzania pracą człowieka.