Projekty laboratorium

 1. Wspomagane wiedzą dziedzinową wykrywanie z danych modeli procesów i i ch zmian oraz zastosowanie opracowanych metod do przewidywania obecności istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych serca i powikłań interwencji zabiegowych DEC-2013/09/B/ST6/01568. Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Zadania badawcze: Zadania na 2014 rok: 1. Projekt i implementacja hurtowni danych do przechowania danych medycznych. 2. Opracowanie metod tworzenia, projektu oraz implementacji klasyfikatora do efektywnego przewidywania konieczności rewaskularyzacji.
 2. Rola receptorów kolagenowych, integryn alfa1beta1 i alfa2beta1, w powstawaniu reakcji zapalnej i zmian strukturalnych w drogach oddechowych w astmie - spojrzenie na drzewo oskrzelowe UMO-2013/09/B/NZ5/00758. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Zadania badawcze: Przeprowadzenie badań ekspresji genów metodą mikromacierzową dla danych medycznych pochodzących z CM UJ w celu pozyskania zbiorów danych eksprymentalnych oraz eksploracja tych danych metodami data minning.
 3. System ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP na potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej (CyberEwa) DOBR-BIO4/011/13221/2013. Wojskowy Instytut Łączności - lider, Enamor International Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne Enamor Sp. z o.o. Finansowanie: NCBiR. Zadania badawcze: Propozycja zastosowania metod formalnych w algorytmach szacowania ryzyka oraz w symulacji skutków ataku. Opracowanie algorytmów propagacji ryzyka i jego czynników na inne komponenty/procesy systemu. Integracja mechanizmów szacowania ryzyka z mechanizmami propagacji czynników ryzyka.
 4. Moduł korelacji danych sensorycznych dla potrzeb wykrywania działań nieuprawnionych oraz wspomagania procesu podejmowania decyzji (SECOR) PBS1/A3/14/2012. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; Softhis Sp. z o.o.; Politechnika Poznańska. Finansowanie: NCBiR Program Badań Stosowanych. Zadania badawcze: Wprowadzenie wizualnego modelowania logiki biznesowej z użyciem procesów biznesowych. Identyfikacja obszarów zarządzania zasobami i personelem. Wykonanie analizy modeli BPMN zidentyfikowanych procesów uogólnionych.
 5. Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa SP/I/1/77065/10. ICM Uniwersytet Warszawski - Lider, PolitechnikaWarszawska - Lider PASSIM, ACK CYFRONET, Biblioteka Narodowa, IChB PAN PCSS, Instytut Łączności PIB, Instytut Podstaw Informatyki PAN, MIM Uniwersytet Warszawski, NASK, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Politechnika Wrocławska, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, WETI Politechnika Gdańska. Finansowanie: NCBiR SYNAT. Zadania badawcze: Opracowanie metod i algorytmów dla wzbogacania informacji o publikacjach i autorach, w tym metod automatycznej kategoryzacji dokumentów według klasyfikacji OECD w systemie Sonca, wraz z implementacją w postaci programu komputerowego i dokumentacją.
 6. Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi metodach ekspresji i komunikacji N N516 483240. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaWydział Elektrotechniki i Informatyki. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Zadania badawcze: Predicting the Presence of Serious Coronary Artery Disease Based on 24 Hour Holter ECG Monitoring.
 7. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem interakcyjnych obliczeń granularnych DEC-2012/05/B/ST6/03215. Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM. Finansowanie: Narodowego Centrum Nauki. Zadania badawcze: Analiza gestów języka migowego przy użyciu techniki Kinekt i kamer RGB.
 8. Analiza gestów języka migowego przy użyciu techniki Kinekt i kamer RGB -. Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych. Zadania badawcze: Efektywne metody grupowania danych z ograniczeniami.
 9. Efektywne metody grupowania danych z ograniczeniami -. Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych.
 10. Algorytm adaptacyjnej estrymacji wektora stanu z niemierzonymi współrzędnymi dla obiektów o struktourze szeregowej -. Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych.
 11. Sytem rozpoznawania języka migowego realizowany przy użyciu techniki LeapMotion i kamery RGB -. Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych.
 12. Rozpoznawanie akcji i śledzenie postaci ludzkiej na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych -. Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych.
 13. Wyznaczenie poziomu ekspresji genów materiału biologicznego pobranego z oskrzeli i z krwi pacjenta celem przewidywania wystąpienia nieodwracalnej przebudowy oskrzeli jako niekorzystnego elementu przebiegu astmy. WMP/GD-02/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Sylwia Buregwa-Czuma. Zadania badawcze: Wyznaczenie poziomu ekspresji genów materiału biologicznego pobranego z oskrzeli i z krwi pacjenta celem przewidywania wystąpienia nieodwracalnej przebudowy oskrzeli jako niekorzystnego elementu przebiegu astmy.
 14. Metody sztucznej inteligencji w procesie sterowania robotami mobilnymi. WMP/GD-07/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Grochowalski. Grupa: Wojciech Kozioł, Łukasz Maciura. Zadania badawcze: Metody sztucznej inteligencji w procesie sterowania robotami mobilnymi.
 15. Interaktywne algorytmy grupowania danych. WMP/GD-18/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Lasek. Zadania badawcze: Interaktywne algorytmy grupowania danych.
 16. Metody konstrukcji klasyfikatorów hierarchicznych w oparciu o duże zbiory danych i wiedzę dziedzinową. WMP/GD-34/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Adam Szczur. Zadania badawcze: Metody konstrukcji klasyfikatorów hierarchicznych w oparciu o duże zbiory danych i wiedzę dziedzinową.
 17. Algorytmy detekcji osób i zachowań w systemie nadzoru wizyjnego. WMP/GD-14/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Michał Kępski. Zadania badawcze: Algorytmy detekcji osób i zachowań w systemie nadzoru wizyjnego.
 18. Rozwiązywanie równań różniczkowych niecałkowitego rzędu w procesach estymacji niemierzalnych współrzędnych stanu. WMP/GD-16/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Paweł Krutys. Zadania badawcze: Rozwiązywanie równań różniczkowych niecałkowitego rzędu w procesach estymacji niemierzalnych współrzędnych stanu.
 19. Pomiary i analiza wpływu odkształcenia napięcia zasilania na zjawiska termiczne w silniku indukcyjnym. WMP 42/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Jacek Bartman. Zadania badawcze: Pomiary i analiza wpływu odkształcenia napięcia zasilania na zjawiska termiczne w silniku indukcyjnym.
 20. Operatory agregacji w procesach decyzyjnych. WMP 8/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Paweł Drygaś. Zadania badawcze: Operatory agregacji w procesach decyzyjnych.
 21. Pomiar i analiza atencji pilota oraz towarzyszącej mu aktywności mózgowej EEG w trakcie procedury startu i lądowania. WMP 43/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Zbigniew Gomółka. Zadania badawcze: Pomiar i analiza atencji pilota oraz towarzyszącej mu aktywności mózgowej EEG w trakcie procedury startu i lądowania.
 22. Algorytmy śledzenia osób w systemie nadzoru wizyjnego z wykorzystaniem sensora głębi. WMP 9/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Michał Kępski. Zadania badawcze: Algorytmy śledzenia osób w systemie nadzoru wizyjnego z wykorzystaniem sensora głębi.
 23. Interaktywna eksploracja danych. WMP 38/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Lasek. Zadania badawcze: Interaktywna eksploracja danych.
 24. Ontologia miejscowości w Polsce. WMP 38/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Krzysztof Pancerz. Zadania badawcze: Ontologia miejscowości w Polsce.