7.7 Pracownia Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów

Kierownik

dr  Zbigniew Gomółka

budynek A0, skrzydło B1, pokój 337

tel. 17 851 87 55

email: [email protected]

 Pracownia GKiCPO  wchodzi w skład pracowni Informatyki Stosowanej. Zadania naukowo-badawcze wpisują się w główny nurt wyznaczony przez CIiTWT-P. W zakresie działalności i profilu naukowego, zadania koncentrują sie wokół następujących obszarów:

  • zwiększanie potencjału badawczego poprzez umożliwienie prowadzenia prac naukowo-badawczych na światowym poziomie,
  • podniesienie jakości badań i możliwość uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych,
  • rozwój kompetencji pracowników naukowych w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury,
  • zwiększenie kapitału wiedzy podstawowej potrzebnej do dalszych badań stosowanych i rozwojowych
  • stworzenie warunków do szerszej współpracy z innymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi,
  • popularyzacja wiedzy wypracowanej w ramach Uniwersyteckiego CIiTWT-P publikacje, konferencje
  • zachęcanie innych podmiotów do korzystania z zasobów wiedzy uczelni wyższej celem dalszego ich wykorzystania do opracowania innowacyjnych technologii.