7.5 Pracownia Modelowania i Eksploracji Procesów z Danych

Kierownik

dr inż. Piotr Grochowalski

budynek A0, skrzydło B1, pokój 342

tel. 17 851 86 00

email: pgrochowalski@ur.edu.pl

Pracownia Modelowania i Eksploracji Procesów z Danych jest jedną z trzech pracowni Katedry Informatyki, która funkcjonuje w ramach Laboratorium Informatyki Stosowanej.

 1. Kadra naukowa

Pracownia skupia profesjonalną i doświadczoną kadrę naukowo-badawczą o zainteresowaniach naukowych obejmujących obszary wiedzy z zakresu współbieżności (sieci Petriego), sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, systemy ekspertowe, przetwarzanie języka naturalnego, analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i sygnałów), grafiki komputerowej, eksploracji danych (zbiory przybliżone, zbiory rozmyte, grupowanie), matematycznych aspektów informatyki (teoria algorytmów, teoria grafów). Kadra pracowni (2 profesorów, doktor habilitowany, 7 doktorów) posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu indywidualnych i zespołowych badań naukowych, także we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Dotychczasowe osiągnięcia pracowników pracowni:

 • szereg publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu swoich zainteresowań, w tym kilka monografii w językach kongresowych, ponad 90 artykułów w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, a także podręczniki i skrypty przeznaczone dla studentów kierunku informatyka.
 • bogate doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w szkoleniu młodej kadry naukowej, studentów na poziomie studiów wyższych i studiów podyplomowych (m.in. w zakresie grafiki komputerowej, aplikacji internetowych i nauczania informatyki).

Pomimo posiadania wysokich kompetencji naukowych i zawodowych, wielu pracowników pracowni systematycznie poszerza swoją wiedzę i wzbogaca własne doświadczenie biorąc udział w konferencjach naukowych, warsztatach naukowo-szkoleniowych oraz uczestnicząc w stażach krajowych i zagranicznych.

 1. Wyposażenie sprzętowo-programowe

Pracownia Modelowania i Eksploracji Procesów z Danych jest obecnie wyposażona w 15 nowoczesnych stanowisk komputerowych, zawierających 15 komputerów stacjonarnych,  urządzenie  wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) oraz projektor multimedialny. Jest tu także dostępne specjalistyczne oprogramowanie z zakresu: technik informatycznych (MatLabAdobe Design & Web Premium PL), sztucznej inteligencji i eksploracji danych (SASRosettaROrange Data MiningRapid MinerSciKit-learnWEKA) oraz własne wspomagające modelowanie i analizę procesów i systemów specyfikowanych lub odkrywanych z danych (ROSECONPNESSNetworksPN-tools), a także oprogramowanie umożliwiające inteligentne wyszukiwanie informacji w tekstowych bazach danych (RSDS).

 • MatLab jest interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, analiz, przetwarzania i rozpoznawania obrazów i sygnałów, tworzenia modeli i wykonywania symulacji komputerowych stosowanych w naukach ścisłych, technicznych i przyrodniczych,  pozwalających na samodzielne odkrywanie wiedzy, weryfikowanie hipotez naukowych oraz testowanie nabytych umiejętności.
 • Adobe Design & Web Premium PL umożliwia projektowanie, programowanie i obsługę witryn oraz aplikacji zgodnych ze standardami HTML5 i CSS3 oraz specyfikacją W3C.
 • SAS jest oprogramowaniem profesjonalnym umożliwiającym wieloaspektową statystyczną i eksploracyjną analizę danych.
 • Rosetta jest aplikacją umożliwiającą wykonanie zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod opartych na teorii zbiorów przybliżonych i wybranych metod statystycznych.
 • R jest środowiskiem w dziedzinie eksploracji danych umożliwiające programowanie własnych rozwiązań i systemów.
 • OrangeWEKA i Rapid Miner są środowiskami wspomagającymi zarówno wizualne jak i programistyczne projektowanie procesów analizy danych w dziedzinie zastosowań uczenia maszynowego.
 • SciKit-learn jest pakietem bibliotek algorytmów implementowanych w języku Python.

Uwaga: Opisy niektórych własnych programów lub aplikacji są dostępne pod adresem: http://rspn.univ.rzeszow.pl/?cat=19

 1. Oferta pracowni

Dotyczy możliwości kompleksowego i profesjonalnego modelowania procesów i analizy danych związanych z różnymi obszarami zastosowań informatyki, w szczególności obejmuje:

 • modelowanie procesów produkcyjnych, procesów sterowania, procesów biomedycznych,
 • analizę danych ekonomicznych, biologicznych, medycznych, bibliograficznych i in.

Pracownicy pracowni są przygotowani do prowadzenia szkoleń i kursów oraz studiów podyplomowych z zakresu:

 • administrowania systemami komputerowymi,
 • projektowania i implementacji aplikacji internetowych i bazodanowych,
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w wieloaspektowej analizie danych.
 1. Współpraca naukowo-badawcza

Pracownicy pracowni prowadzą od szeregu lat współpracę naukową z  wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi z:

 • kraju (Gliwice, Katowice, Kraków, Warszawa)
 • zagranicy, m.in. z Arabii Saudyjskiej (Thuwal), Chin (Chengdu, Chongqing), Egiptu (Kair), Kanady (Halifax, Regina, Toronto, Winnipeg), Korei (Incheon), Niemiec (Berlin), Ukrainy (Kijów, Lwów)

Współpraca naukowo-badawcza dotyczy:

 • realizacji wspólnych badań,
 • publikowania wspólnych prac naukowych,
 • redagowania specjalnych wydań czasopism naukowych i monografii,
 • kształcenia młodych kadr naukowych,
 • organizowania międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
 1. Uwagi końcowe
 • Dostępny w pracowni sprzęt i oprogramowanie jest wykorzystywane także przez studentów do prowadzenia badań, których wyniki przyczyniają się do poszerzania lub udoskonalania możliwości funkcjonalnych i użytkowych własnego oprogramowania, a także do powstawania wartościowych prac dyplomowych.
 • Ze sprzętu i oprogramowania mogą korzystać również współpracujące z Katedrą Informatyki firmy organizując szkolenia lub kursy, czy opracowując wspólnie wyniki analiz danych lub wysokiej jakości oprogramowanie.  
 1. Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o  kontakt  poprzez adres: piotrg@ur.edu.pl