7.4 Pracownia Systemów Cyfrowych

Kierownik

dr inż. Wiesław Paja

budynek A0, skrzydło B1, pokój 353

tel. 17 851 86 01

email: wpaja@ur.edu.pl
 

Pracownia Systemów Cyfrowych specjalizuje się w badaniach dotyczących optymalizacji metod projektowania układów i systemów cyfrowych. Funkcjonuje w strukturze Laboratorium Informatyki Stosowanej w części podporządkowanej Katedrze Informatyki.

 1. Kadra naukowa

Dotychczasowe osiągnięcia pracowników pracowni to:

 • Artykuły naukowe
 • Aktywne udziały w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Prototypowe oprogramowanie specjalistyczne
 • Prace dyplomowe inżynierskie tematycznie związane z profilem badawczym pracowni)
 1. Zadania badawcze
 • Opracowanie nowych metod optymalizacji dotyczących analizy i syntezy logicznej układów i systemów cyfrowych (w szczególności układów kombinacyjnych) opartych na minimalizacji i dekompozycji funkcji boolowskich.
 • Opracowanie programów komputerowych wspomagających proces optymalnego projektowania układów i systemów cyfrowych z wykorzystaniem własnych metod optymalizacyjnych dokładnych lub heurystycznych.
 1. Wyposażenie sprzętowo-programowe

W Pracowni Systemów Cyfrowych jest dostępnych 15 nowoczesnych stanowisk komputerowych z oprogramowaniem specjalistycznym, w tym z dwoma własnymi programami  z zakresu techniki cyfrowej, wspomagającymi optymalizację projektowania układów i systemów cyfrowych. Są to:

 • SPLIT (wersja.2.3) – program minimalizujący funkcję boolowską metodą rozszczepiania koniunktermów;
 • BRASh – program wspomagający dekompozycję funkcji boolowskiej oraz układów funkcji boolowskich teoriomnogościową metodą rozbicia koniunktermów.
 1. Uwagi końcowe
 • Dostępne w pracowni oprogramowanie specjalistyczne jest także wykorzystywane przez studentów przygotowujących prace dyplomowe inżynierskie lub magisterskie.
 • Obecnie w  trakcie przygotowania są dwa specjalistyczne programy komputerowe opracowywane przez studentów – dyplomantów  dotyczące:

(a) ortogonalizacji koniunktermów funkcji boolowskich zadawanych w różny sposób,

(b) przekształcania funkcji boolowskiej z postaci DNF do postaci wielomianowej.

 1. Kontakt

Zainteresowanych współpracą prosimy o  kontakt  poprzez adres: bohdanrytsar@gmail.com