7.3 Pracownia Optycznych Metod Przetwarzania Informacji

osoba odpowiedzialna za pracownię

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój  307

tel. 17 851 86 73

email: jcebulski@ur.edu.pl

Pracownia funkcjonuje w strukturze Laboratorium Informatyki Stosowanej w części
podporządkowanej Katedrze Informatyki.

Zadania Badawcze:

 1. Optyczne przetwarzanie informacji
 1. Laboratoryjna realizacja procesora optycznego
  1. Wyznaczenie parametrów poszczególnych elementów procesora pod kątem unifikacji ich zdolności rozdzielczej
  2. Algorytmizacja pracy przestrzennego modulatora światła (SLM) jako twornika informacji o zespolonej transmitancji amplitudowej
  3. Algorytmizacja pracy SLM jako filtru częstości przestrzennych o zespolonej transmitancji amplitudowej
  4. Algorytmizacja procesu wyznaczania zespolonej amplitudy przetworzonej fali świetlnej jako wyniku działania procesora na podstawie zarejestrowanego przez kamerę CCD pola interferencyjnego tej fali z falą odniesienia
 2. Opracowanie numerycznej postaci transmitancji amplitudowej filtrów częstości przestrzennych, sterujących pracą SLM
  1. dla operatorów pochodnych cząstkowych (m,n)-tego stopnia w przestrzeni dwuwymiarowej
  2. dla operatorów całki nieoznaczonej w różnych typach układów współrzędnych w przestrzeni dwuwymiarowej
  3. dla operatorów całki oznaczonej w różnych typach układów współrzędnych w przestrzeni dwuwymiarowej
  4. dla operatora splotu z zadaną dwuwymiarową funkcją zespoloną
  5. dla operatora korelacji z zadaną dwuwymiarową funkcją zespoloną
  6. dla wybranych operatorów liniowych działających na dwuwymiarowych funkcjach zespolonych
 3. Analiza błędów (dokładności) realizacji liniowych dwuwymiarowych operacji matematycznych za pomocą procesora optycznego
 4. Badania nad ukierunkowanym zastosowaniem procesorów optycznych
  1. inwariantnego ze względu na skalę
  2. inwariantnego ze względu na orientację przestrzenną
  1. do rozpoznawania obrazów
  2. do lokalizacji obiektów w polu widzenia
  3. do zliczania obiektów w polu widzenia
  4. do usuwania obiektów z obrazu
  5. do szkieletyzacji obiektów w obrazie
  6. do konturowania obiektów w obrazie
  7. do klasyfikacji obiektów w obrazie
  8. do multiplikacji obiektów w obrazie
  9. do skalowania obrazów
 1. Cyfrowa holografia optyczna
 1. Optymalizacja charakterystyki transmitancyjno-ekspozycyjnej dla SLM pod kątem redukcji liczby rzędów dyfrakcyjnych i maksymalizacji energetycznego stosunku sygnału do szumu (SNR)
 2. Optymalizacja przestrzennego rozkładu energetycznego fali odniesienia dla cyfrowych hologramów fourierowskich
 3. Optymalizacja hologramów cyfrowych z kątowym wybieraniem informacji
 4. Holograficzne pamięci masowe z adresowaniem kątowym
 5. Fourierowskie cyfrowe holograficzne pamięci masowe z adresowaniem matrycowym
 6. Fourierowskie cyfrowe holograficzne pamięci masowe z adresowaniem hybrydowym (kątowym i matrycowym)
 1. Interferometria holograficzna
 1. Optymalizacja apodyzacji funkcji źrenicy układu obrazującego w kontrastowej interferometrii holograficznej pod kątem monotoniczności funkcji kontrastu
 2. Probabilistyczne metody redukcji szumu plamkowego w interferometrii holograficznej
 3. Wpływ kształtu apertury układu oświetlającego o stochastycznym rozkładzie fazy na postać zależności funkcji kontrastu od wielkości mierzonej
  1. dla pomiarów kształtu powierzchni
  2. dla pomiarów wektorowego pola przemieszczeń
  3. dla pomiarów tensorowego pola odkształceń
 4. Badania podstawowe w zakresie tomografii optycznej, opartej na fazowej i kontrastowej interferometrii holograficznej w zastosowaniu do pomiaru
  1. procesów termodynamicznych
  2. fluktuacji ciśnieniowych
  3. dynamiki reakcji chemicznych
 5. Zastosowanie interferometrii holograficznej w czasie rzeczywistym do dwukierunkowego wzajemnego przetwarzania form informacji: akustycznej i optycznej

Aparatura specjalistyczna, sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

 • Stoły laboratoryjne stabilizowane pneumatycznie
 • Lasery pracy ciągłej i laser impulsowy
 • Zestaw urządzeń opto-mechanicznych i optycznych
 • Przestrzenne modulatory światła
 • Kamera laboratoryjna
 • Piezoelektryczne przesuwniki zwierciadeł
 • Dzielniki wiązki laserowej
 • Komputery osobiste z standardowym oprogramowaniem
 • System oprogramowania Labview.

7.3a.jpg [44.75 KB]

7.3b.jpg [153.47 KB]

7.3c.jpg [179.78 KB]

7.3d.jpg [170.10 KB]