Projekty laboratorium

 1. Twarde procesy dyfrakcyjne i semi-ekskluzywne w ramach kwantowej chromodynamiki. UMO-2013/09/D/ST2/03724, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Narodowego Centrum Nauki. Zadania badawcze: Celem Projektu jest teoretyczne zbadanie wybranych procesów dyfrakcyjnych i semi-ekskluzywnych zachodzących w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych. W ramach projektu będzie wykonana szczegółowa analiza teoretyczna tych procesów, zaproponowane będą nowe modele teoretyczne w celu opisania danych eksperymentalnych otrzymanych ze zderzeń proton-antyproton (p-pbar) na akceleratorze Tevatron, zderzeń protonów (pp) na akceleratorze LHC, jak również zderzeń planowanych na akceleratorach eRHIC (elektron-jądro (eAu)) i LHeC (elektron-proton).
 2. Hadronowe i jądrowe reakcje ekskluzywne w obszarze wysokich energii. DEC-2011/01/B/ST2/04535, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Narodowego Centrum Nauki.
 3. Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu - SiCMAT. POIG.01.03.01-14-155/09, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Innowacyjna Gospodarka. Zadania badawcze: Dotyczący modelowania i optymalizacji procesów wzrostu warstw półprzewodnikowych ważnych dla nowych technologii informacyjnych.
 4. Widmo teraherzowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym polu magnetycznym. 2011/01/D/ST7/04088, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Narodowego Centrum Nauki. Zadania badawcze: Została teoretycznie zbadana relaksacja i luminescencja polarytonów ekscytonowych w mikrownękach w polu magnetycznym. Rezultaty symulacji komputerowych są zgodne z rezultatami eksperymentów dokonanych przez grupę doświadczalników z UW.
 5. Badania transportu nośników ładunku w strukturach niskowymiarowych zawierających studnie kwatnowe o różnych kształtach. -, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych.
 6. Procesy dyfrakcyjne przy energiach LHC. WMP/GD-20/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Marta Łuszczak. Zadania badawcze: Procesy dyfrakcyjne przy energiach LHC.
 7. Pozyskiwanie energii z małych drgań mechanicznych z wykorzystaniem wahadła torsyjnego. WMP/GD-21/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Klaudiusz Majchrowski. Zadania badawcze: Pozyskiwanie energii z małych drgań mechanicznych z wykorzystaniem wahadła torsyjnego.
 8. Analiza wpływu oddziaływań kulombowskich na właściwości transportowe w układach kropki kwantowej sprzężonej z metaliczną i nadprzewodzącą elektrodą. WMP/GD-06/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Grzegorz Górski. Zadania badawcze: Analiza wpływu oddziaływań kulombowskich na właściwości transportowe w układach kropki kwantowej sprzężonej z metaliczną i nadprzewodzącą elektrodą.
 9. Badanie splątania kwantowego w transporcie balistycznym elektronów w strukturach niskowymiarowych zawierających studnie i druty kwantowe. WMP/GD-12/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Paweł Jakubczyk. Zadania badawcze: Badanie splątania kwantowego w transporcie balistycznym elektronów w strukturach niskowymiarowych zawierających studnie i druty kwantowe.
 10. Obliczania z pierwszych zasad heterostruktur zawierających warstwy azotków na podłożach węglowych. WMP/GD-35/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Małgorzata Sznajder. Zadania badawcze: Obliczania z pierwszych zasad heterostruktur zawierających warstwy azotków na podłożach węglowych.
 11. Badanie możliwości uzyskania metamateriału na bazie metalu, magnetycznych nanocząstek oraz związków PbSnTe i PbSnSe. WMP/GD-24/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Wioletta Paśko. Zadania badawcze: Badanie możliwości uzyskania metamateriału na bazie metalu, magnetycznych nanocząstek oraz związków PbSnTe i PbSnSe.
 12. Analiza procesów na produkcję dżetów dyfrakcyjnych. WMP 35/2016/N. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Marta Łuszczak. Zadania badawcze: Analiza procesów na produkcję dżetów dyfrakcyjnych.
 13. Analiza fazowa efektu Kondo w układzie kropki kwantowej sprzężonej z jedną elektrodą metaliczną i dwoma elektrodami nadprzewodzącymi. WMP 24/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Grzegorz Górski. Zadania badawcze: Analiza fazowa efektu Kondo w układzie kropki kwantowej sprzężonej z jedną elektrodą metaliczną i dwoma elektrodami nadprzewodzącymi.
 14. Badanie mechanizmu działania AT-MSC w procesie regeneracji wątroby myszy. WMP 34/2016/N. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Paweł Jakubczyk. Zadania badawcze: Badanie mechanizmu działania AT-MSC w procesie regeneracji wątroby myszy.
 15. Kroskorelacje fluktuacji finansowych. WMP 31/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Rafał Rak. Zadania badawcze: Kroskorelacje fluktuacji finansowych.
 16. Wpływ parametrów elektrycznych oraz mechanicznych na wydajność energetyczną urządzeń pozyskujących energię z małych drgań mechanicznych. WMP 24/2016/K, WMP 22/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Krzysztof Kucab. Zadania badawcze: Wpływ parametrów elektrycznych oraz mechanicznych na wydajność energetyczną urządzeń pozyskujących energię z małych drgań mechanicznych.