6.5 Pracownia Niskowymiarowych Zagadnień Strukturalnych

osoba odpowiedzialna za pracownię

dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 303

tel. 17 851 87 62

email: pjakubczyk@ur.edu.pl

Do zadań pracowni należą: 1)  badania transportu nośników ładunku w strukturach niskowymiarowych, takich jak układy  zwierające studnie kwantowe, druty kwantowe i supersieci, inne struktury półprzewodnikowe oraz materiały kompozytowe zawierające nanocząstki,  miedzy innymi  do celów konstruowania nowych przyrządów kwantowych, generatorów i detektorów promieniowania w zakresie THz  oraz tworzenia nowych typów metamateriałów; 2) zagadnienia związany ze splataniem kwantowym oraz informacja kwantowa; 3) rozwinięcie nowych metod fizyki statystycznej do celów badania przejść fazowych w układach spinowych (modele typu Isinga).