6.5 Pracownia Niskowymiarowych Zagadnień Strukturalnych

Kierownik

prof. dr hab. Igor Tralle

budynek A0, skrzydło B1, pokój 309

tel. 17 851 86 06

email: tralle@ur.edu.pl

Do zadań pracowni należą: 1)  badania transportu nośników ładunku w strukturach niskowymiarowych, takich jak układy  zwierające studnie kwantowe, druty kwantowe i supersieci, inne struktury półprzewodnikowe oraz materiały kompozytowe zawierające nanocząstki,  miedzy innymi  do celów konstruowania nowych przyrządów kwantowych, generatorów i detektorów promieniowania w zakresie THz  oraz tworzenia nowych typów metamateriałów; 2) zagadnienia związany ze splataniem kwantowym oraz informacja kwantowa; 3) rozwinięcie nowych metod fizyki statystycznej do celów badania przejść fazowych w układach spinowych (modele typu Isinga).