6.3 Pracownia Badań Struktury Materii

Kierownik

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój  319

tel. 17 851 85 79

email: luszczak@ur.edu.pl

Zadania badawcze:

1) Badania ekskluzywnych procesów hadronowych i elementarnych, od niskich do najwyższych osiągalnych obecnie energii.

2) Badania hadronowych procesów dyfrakcyjnych w obszarze wysokich energii.

3) Badania procesów partonowych w ramach perturbacyjnej chromodynamiki    kwantowej.

4) Modelowanie procesów jądrowych.

5) Badania procesów fundamentalnych i wysokoenergetycznych w reakcjach z jądrami atomowymi.

6) Badania struktury mikroskopowych obiektów (mezony, bariony, jadra atomowe poprzez reakcje, w których uczestniczą.

 

Osiągnięcia:

1) Duża liczba publikacji w prestiżowych czasopismach i wiele referatów na konferencjach międzynarodowych.

2) Organizowanie i współorganizowanie międzynarodowych konferencji i warsztatów.

3) Bogata współpraca międzynarodowa.

4) Współpraca z grupami eksperymentalnymi z LHC (CERN), Tevatron (Chicago) i RHIC (BNL).

5) Stworzenie ogromnej bazy programów komputerowych.

6) Sukcesy w zrozumieniu wielu procesów hadronowych, zaproponowanie wielu nowych mechanizmów i rozwiązanie kilku zagadek w fizyce wysokich energii po raz pierwszy w literaturze.