6.1 Pracownia Teorii Sieci Złożonych

Kierownik

dr Rafał Rak

budynek A0, skrzydło B1, pokój 319

tel. 17 851 85 79

email: rafalrak@ ur.edu.pl

Przedmiotem badań pracowni są duże sieci złożone i procesy dynamiczne na takich sieciach. Zagadnienia badawcze obejmują analizę statystyczną dużych sieci istniejących w rzeczywistości, takich jak sieć internetowa, siec połączeń społecznych wśród użytkowników forów, blogów i serwisów aukcyjnych w Internecie. Sieci takie są badane poprzez akwizycje danych przez roboty internetowe a następnie opracowywane pod kątem badania korelacji, połączeń i gronowania. Umożliwia to przewidywania dotyczące procesów dynamicznych na takich sieciach, przekazywania informacji, propagacji i oddziaływań reklam oraz preferencji wśród użytkowników Internetu. Równolegle prowadzone są badania dotyczące algorytmów generowania i analizy sieci złożonych o określonych charakterystykach statystycznych i symulacje procesów dynamicznych na sieciach.