Projekty Laboratorium

  1. Technologia PLD cienkich warstw CrTe orax ZnCrTe. NN507264740, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: Narodowego Centrum Nauki. Zadania badawcze: Technologia PLD cienkich warstw CrTe oraz ZnCrTe.
  2. Wybrane aspekty fizycznej ewolucji komet. WMP/GD-08/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Gronkowski. Zadania badawcze: Wybrane aspekty fizycznej ewolucji komet.
  3. Analityczne i kombinatoryczne ujęcie zagadnienia własnego magnetyka Heisnberga w obszarze dwumagnonowym. WMP/GD-19/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Mirosław Łabuz. Zadania badawcze: Analityczne i kombinatoryczne ujęcie zagadnienia własnego magnetyka Heisnberga w obszarze dwumagnonowym.
  4. Badanie układów biologicznych i komórek w polu magnetycznym. WMP/GD-41/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Marian Cholewa. Zadania badawcze: Badanie układów biologicznych i komórek w polu magnetycznym.
  5. Magnetyczne własności stopów Heuslera - badania EPR. WMP/GD-43/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Andrzej Wal. Zadania badawcze: Magnetyczne własności stopów Heuslera - badania EPR.
  6. Ekskluzywna produkcja mezonów Upsilon.WMP 35/2016/N. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Anna Cisek. Zadania badawcze: Ekskluzywna produkcja mezonów Upsilon.
  7. Emisja materii kometarnej.WMP 30/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Gronkowski. Zadania badawcze: Emisja materii kometarnej.
  8. Podstawienie Bethego oraz symetrie Galois dla krótkich pierścieni magnetycznych.WMP 36/2016/N. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Mirosław Łabuz. Zadania badawcze: Podstawienie Bethego oraz symetrie Galois dla krótkich pierścieni magnetycznych.
  9. Przejścia magnetyczne paramagnetyk -ferromagnetyk-antyferromagnetyk w stopach Heuslera.WMP 23/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Andrzej Wal. Zadania badawcze: Przejścia magnetyczne paramagnetyk -ferromagnetyk-antyferromagnetyk w stopach Heuslera.