5.5 Pracownia Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych

Kierownik

dr Anna Cisek

budynek A0, skrzydło B1, pokój 315

tel. 17 851 85 75

email: acisek@ur.edu.pl

W ramach pracowni realizowane są zadania badawcze związane ze stworzeniem systemu punktów pomiarowych, infrastruktury komunikacyjnej zintegrowanej z modułami akwizycji i przetwarzania danych wartości parametrów obrazujących stan podstawowych cech środowiska. Zadania obejmują w szczególności:

  • przygotowanie punktów kontrolno pomiarowych wraz z ustaleniem ich optymalnego  rozlokowania w teranie,
  • opracowanie systemu niezależnego zasilania, samokontroli, zgłaszania nieprawidłowości działania sond,
  • budowa systemu komunikacji sond pomiarowych z centralną bazą danych,
  • zaprojektowanie i wykonanie aplikacji zapewniającej akwizycję i przetwarzanie danych pomiarowych oraz sygnalizację stanów przekroczenia norm i zgłaszanie zagrożeń.