5.3 Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Kierownik

dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 214

email: pociask@ur.edu.pl


Zadania badawcze:

 • Aplikacyjne badania warstw (o grubościach do kilkuset mikrometrów) do budowy czujników, detektorów, modułów fotowoltaicznych (materiały nano-, poli- i monokrystaliczne na bazie Si, CdTe, HgCdTe) wyhodowanych przez specjalistów Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
 • Określanie własności optycznych i elektrycznych czujników i modułów fotowoltaicznych. Warstwy ochronne powinny by odpornością szczególnie na matowienie i złe warunki atmosferyczne.
 • Badanie właściwości fizycznych, optycznych, mechanicznych pokryć materiałów dla budowy foto-ogniw (np. CdTe) na bazie węgla, krzemu, charakteryzować się powinny wysoką elastycznością. Pokrycia takie wykonywane będą w Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu CIiTWTP UR i testowane ze względu na właściwości optyczne w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii.

Poza wymienionymi wyżej, w pracowni prowadzone są:

 • Wyznaczane są parametry elektryczne ogniw i modułów fotowoltaicznych na symulatorach promieniowania słonecznego w standardowych warunkach testowych (STC),
 • Prowadzony jest monitoring pracy stacji modułów fotowoltaicznych (PV) o mocy 0.5kW do celów szkoleniowych,
 • Prowadzony jest monitoring pracy (stanowisko na dwa testowane moduły) w warunkach naturalnych modułów PV,
 • Wyznaczane są widmowe charakterystyki energooszczędnych (i nie tylko) źródeł światła,
 • Wyznaczane są przestrzenne charakterystyki rozkładu natężenia oświetlenia wokół żródeł światła,
 • Badane są własności foto- i termokonwersji różnego rodzaju przegród stosowanych jako np. materiały budowlane,
 • Badane są układy hybrydowe odnawialnych źródeł energii: wiatrak-moduł fotowoltaiczny, wiatrak-ogniwo wodorowe, ogniwo wodorowe-moduł fotowoltaiczny, itp.,
 • Prowadzony jest ciągły monitoring napromieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego w zakresie widzialnym i UV,
 • Pracownia przystosowana jest do prowadzenia zajęć laboratoryjnych dla studentów, uczniów szkół średnich i dzieci w wieku od 6 lat, zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Pracownia prowadzi również szkolenia kursantów w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.

Wyposażenie pracowni:

 1. System do określania własności optycznych i elektrycznych czujników i modułów fotowoltaicznych, składa się z czterech podsystemów:
 • 1.1. Symulator Słońca. Stanowisko do cechowania modułów fotowoltaicznych;
 • 1.2. Stanowisko do testowania modułów fotowoltaicznych w warunkach naturalnego nasłonecznienia;
 • 1.3. Symulator Słońca. Stanowisko do cechowania ogniw fotowoltaicznych;
 • 1.4. Symulator Słońca w laboratoryjnym układzie hybrydowym;
 1. Spektrometryczny system do badania odpowiedzi spektralnej elementów fotowoltaicznych i energooszczędnych źródeł światła, składa się z czterech podsystemów:
 • 2.1. Spektrometr fotoelektryczny do badania odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych.
 • 2.2. Stanowisko do wyznaczania widmowych i oświetleniowych charakterystyk energooszczędnych źródeł światła.
 • 2.3. System do badania własności fotokonwersji promieniowania elektromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych.
 • 2.4. System monitoringu i badania własności fotokonwersji promieniowania słonecznego.
 1. Zestaw do badania ogniw paliwowych małej mocy z elektrolizerem zasilanym poprzez układ mini modułów fotowoltaicznych służy do wykonywania i analizowania charakterystyk pracy ogniw paliwowych.

1.jpg [8.25 KB]  2.jpg [7.37 KB]  3.jpg [6.17 KB]  4.jpg [5.83 KB]