O laboratorium

Kierownik

dr Mariusz Bester

budynek A0, skrzydło B1, pokój 135 lub 307

tel. 17 851 87 45, 17 851 87 51

email: mbester@univ.rzeszow.pl

Do zadań badawczych Laboratorium należą

  • utworzenie sieci monitoringu środowiska,
  • badanie zanieczyszczenia wokół głównych arterii komunikacyjnych w aglomeracjach i poza nimi,
  • zagrożenie środowiska dioksynami w procesach spalania odpadów i recyklingu odpadów ropopochodnych,
  • symulacje katastrof ekologicznych,
  • stworzenie programu ochrony powietrza,