Projekty laboratorium

 1. Zaprojektowanie i wykonanie wieloczłonowego robota chirurgicznego nowej generacji wraz z oprogramowaniem. Projekt NCN nr NN514 237638 – koordynowany przez Politechnikę Rzeszowską, zakończony 30. 03. 2013r, główny wykonawca: dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki. Zadania badawcze: Celem prac było opracowanie konstrukcji mechanicznej wieloczłonowego manipulatora, jego modelu matematycznego, zaprojektowanie mikroprocesorowego systemu sterowania lokalnego (na bazie kontrolerów ruchu) oraz nadrzędnego w postaci komputera PC z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego do wykonywania małoinwazyjnych operacji chirurgicznych.
 2. UR - nowoczesność i przyszłość regionu. UDA POKL.04.01.01-00-068/10-00, Uniwersytet Rzeszowski. Finansowanie: NCBiR. Zadania badawcze: Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry i uruchomienie kierunku mechatronika i inżynieria materiałowa.
 3. Projekt: Dźwig osobisty Levabit - finansowany z funduszu Satander Universitades, okres realizacji: 1.01.2013 - 31.12.2014r. Kierownik projektu: dr hab. inż. Lucyna Leniowska, wykonawcy: mgr inż Mariusz Sierżęga, mgr inż D. Mazan.
 4. Modelowanie i sterowanie wybranych systemów mechatronicznych. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych, Uniwersytet Rzeszowski. Zadania badawcze: Modelowanie i sterowanie wybranych systemów mechatronicznych.
 5. Modelowanie mechanizmów pozycjonowania efektora robota chirurgicznego do wykonywania ruchów swobodnych oraz interakcji z odkształcalną tkanką. Finansowanie: Granty dla młodych pracowników naukowych, Uniwersytet Rzeszowski. Zadania badawcze: Modelowanie mechanizmów pozycjonowania efektora robota chirurgicznego do wykonywania ruchów swobodnych oraz interakcji z odkształcalną tkanką.
 6. Planowanie trajektorii dla wieloczłonowego manipulatopra chirurgicznego. WMP/GD-11/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Grzegorz Ilewicz. Zadania badawcze: Planowanie trajektorii dla wieloczłonowego manipulatopra chirurgicznego.
 7. Promieniowanie dźwięku źródeł powierzchniowych w układach odgród. WMP/GD-31/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Wojciech Rdzanek. Zadania badawcze: Promieniowanie dźwięku źródeł powierzchniowych w układach odgród.
 8. Opracowanie innowacji w konstrukcji klinicznie stosowanych robotów medycznych. WMP 45/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Ilewicz Grzegorz. Zadania badawcze: Opracowanie innowacji w konstrukcji klinicznie stosowanych robotów medycznych.
 9. Doskonalenie treści i metod kształcenia studentów kierunku mechatronika w zakresie diagnostyki pojazdów. WMP 45/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Krzysztof Krupa. Zadania badawcze: Doskonalenie treści i metod kształcenia studentów kierunku mechatronika w zakresie diagnostyki pojazdów.
 10. Promieniowanie optyczne w technice kontrolno pomiarowej. WMP 45/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Wojciech Żyłka. Zadania badawcze: Promieniowanie optyczne w technice kontrolno pomiarowej.
 11. Grant badawczy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w konkursie Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI), pt.: Opracowanie hybrydowego pasywno-aktywnego ustroju dźwiękoizolacyjnego, okres realizacji: 1.02.2021-30.09.2021 –  dr inż. Marcin Grochowina (kierownik), dr hab.inż Lucyna Leniowska, prof. UR.