4.5 Pracownia Wibroakustyki

Kierownik

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

budynek A0, skrzydło B2, pokój 317

tel. 17 851 85 77

email: wprdzank@ur.edu.pl

Pracownia umożliwia prowadzenie badań doświadczalnych, których zakres obejmuje:

 • Pomiary pola akustycznego wokół różnorodnych ustrojów drgających wytwarzających hałas takich jak różnorodne urządzenia, silniki elektryczne, obudowy urządzeń, dyski (CD, komputerowe), głośniki, kolumny głośnikowe itp.,
 • Analizę wpływu różnorodnych układów odgród na pole akustyczne drgających źródeł oraz układów źródeł,
 • Syntezę i analizę przetworników elektroakustycznych oraz zestawów głośnikowych pracujących w przedziale częstotliwości słyszalnych,
 • Pomiary zespolonego natężenia dźwięku oraz mocy akustycznej różnorodnych układów drgających,
 • weryfikację wibroakustycznych modeli teoretycznych układów drgających.

Obok prac doświadczalnych tradycyjnie (od wielu lat) prowadzone są badania teoretyczne.

Wyposażenie aparaturowe Pracowni składa się z:

 • Komory semi-bezechowej, która zapewnia warunki pola swobodnego w przedziale częstotliwości powyżej 200 Hz. W praktyce oznacza to, że ściany, wsuwane drzwi oraz sufit są pokryte klinami, które całkowicie pochłaniają padające fale akustyczne. Podłoga natomiast może odbijać fale akustyczne,
 • Aparatury do pomiaru rozkładów ciśnienia akustycznego oraz zespolonego natężenia dźwięku wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do akwizycji i wizualizacji danych. Jednym z elementów jest dwumikrofonowa sonda natężenia dźwięku,
 • Zestawu elektrodynamicznych wzbudników drgań o zróżnicowanych charakterystykach plus stojaki i oprogramowanie,
 • Doplerowskiego wibrometru laserowego ze statywem i oprogramowaniem,
 • Stacji roboczej firmy Dell do sterowania aparaturą oraz akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych,
 • Oprzyrządowania i oprogramowania pomocniczego.