4.2 Pracownia Fotoniki i Metrologii Elektrycznej

Kierownik

prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

budynek A0, skrzydło B2, pokój 377

tel.  17 851 86 38

email: ybobytskyy@ur.edu.pl

 

Zadania badawcze:

Opracowanie, budowa i badanie aparatury optycznej i systemów fotonicznych. Aparatura badawcza zostanie wykorzystana do:

  • budowy fotonicznych systemów przetwarzania informacji z wykorzystaniem zjawisk dyfrakcji,
  • budowy systemów interferometrycznych do badań statycznych i dynamicznych elementów MEMS i MOEMS,
  • budowy systemów holografii cyfrowej,
  • budowy aparatury do pozyskiwania danych i wizualizacji obiektów trójwymiarowych,
  • budowy aparatury optoelektronicznej do badania zjawisk nano-foto pirolizy ( modyfikacja materiału przy pomocy fotoaktywacji nanocząsteczek, procesy fotodezynfekcji i terapii fotodynamicznej).

Pracownia została wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie oraz analizę pomiarów       w zakres metrologii.

Aparatura została podzielona na dwie grupy:

  1. a) Zestaw do badania zagadnień fotoniki i metrologii:

Zestaw obejmuje: opornice dekadowe, dekady pojemnościowe, dekady indukcyjne, oporniki wzorcowe, zasilacze laboratoryjne, woltomierze analogowe, amperomierze, multimetry uniwersalne, autotransformatory, transformatory separacyjne, mostki LCR, mierniki LCR, analogowy miernik częstotliwości, techniczny mostek Thomsona, techniczny mostek Wheatstone'a, mostek Wheatstone'a-Thomsona watomierz cyfrowy, miernik analogowy, oscyloskop cyfrowy, silnik jednofazowy, generator arbitralny, częstościomierz, wysokostabilne źródło napięciowo/prądowe, galwanometr analogowy, rezystory suwakowe.