Projekty laboratorium

Granty i projekty NCN

1. Grant NCN (2017/25/B/ST9/01524) na lata 2018 - 2021. Wartość projektu: 687 600 zł. Badania wysokiej rozdzielczości widm mgławic międzygwiezdnych i laboratoryjnych widm siarczków metali przejściowych. Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Centrum Astronomicznym w Toruniu. Zadanie badawcze: Rozwiązanie zagadki nośników rozmytych pasm międzygwiezdnych (Diffuse Interstellar Bands - DIBs).

2. Grant NCN (2018/02/X/ST2/03103) na lata 2019 - 2020. Wartość projektu: 47 740 zł. Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek InH i InD oraz wsparcie doświadczalne dla zaawansowanych obliczeń ab initio dla tych molekuł. Kierownik: dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR.

Granty i projekty europejskie

1. Europejski projekt badawczy (Soleil nr 20160118). Search for anomalous electronic isotope shifts in carbon monoxide isotopomers. Projekt realizowany w Synchrotron SOLEIL, Orme de Merisiers, St. Aubin, Francja. Finansowanie: Grupa Synchrotron Soleil Francja. Wykonawca: dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR.

2. Grant europejski (nr 654148 EU-H2020-RIP). Extended and precision measurements of the A-X bands on the basis of the CO isotopologues. Projekt realizowany w LaserLab Amsterdam, Vrije University. Finansowanie: LaserLab Europe. Kierownik: dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR.

3. Grant europejski (nr 284464, EUC-SFP) Precision measurements of the A-X bands of carbon monoxide isotopomers. Projekt realizowany w LaserLab Amsterdam, Vrije University. Finansowanie: LaserLab Europe. Kierownik: dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR.

Granty i projekty UR

1. Grant indywidualny UR (nr WMP/507-02-027). Analiza deperturbacyjna stanu A1Π w rzadkich izotopologach 12C17O oraz 13C17O.  Kierownik: dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR.

2. Sześć grantów zespołowych. Spektroskopowa oraz kwantowa charakterystyka wybranych molekuł (CO, CO+,AlH, AlD, oraz CD) o dużym znaczeniu dla procesów biologicznych, fizykochemicznych i astrofizycznych, a także badań materiałów i środowiska naturalnego z wykorzystaniem spektroskopii UV, VIS i FIR oraz modelowania molekularnego. Finansowanie: Dziekan WMP UR.

3. Projekt: Spektroskopia FT-VIS/UV, FTIR oraz LIF molekuł o znaczącej aplikacji astronomicznej, astrofizycznej, środowiskowej, biologicznej oraz technologicznej,

 w tym:

- Spektroskopia elektronowo-oscylacyjno-rotacyjna widm FT wybranych molekuł dwu atomowych CO, TiO , AlH, InH, CH oraz ich izotopologów i jonów jedno-dodatnich ;

- Badanie struktury energetycznej stanów energetycznych za pomocą nowoczesnej analizy deperurbacyjnej uwzględniającej oddziaływania wewnątrz-cząsteczkowe;

- Charakterystyka i diagnostyka materiałów biologicznych metodami fizyki doświadczalnej. Opracowanie metod diagnostyki materiałów biologicznych (tkanek nowotworowych) w oparciu o wyniki badań spektroskopii FTIR i rozproszenia Raman'a.

- Badania geometrii równowagowej molekuł wielo-atomowych m.in. kwasu antranilowego.

 

 Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

1.

Vrije University, Department of Physics and Astronomy, Amsterdam, Holandia. (prof. Wim Ubachs, dr Ming Li Niu, dr Edcel Salumbides, dr Alan Heays,
dr S. Scheidegger)

Współpraca dotyczy rejestracji widm izotopologów molekuły CO metodami:

   - spektroskopii laserowej stosowanej w LASERLAB, Vrije University, Amsterdam
    (LLAMS), Holandia,

   - spektroskopii fourierowskiej zakresu widzialnego oraz ultrafioletowego
     (UV/VIS-FTS) wykorzystywanej w Laboratorium Spektroskopii Materiałów
    Uniwersytetu Rzeszowskiego (LSM UR), Polska,

   - spektroskopii fourierowskiej próżniowego ultrafioletu (VUV-FTS) używanej
      w synchrotronie SOLEIL, St. Aubin, Francja,

oraz przeprowadzania analiz deperturbacyjnych opartych na hamiltonianie efektywnym, a także próbie wyjaśnienia anomalnego przesunięcia izotopowego
w izotopomerach tlenku węgla.

 

2.

Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemistry, Cambridge, USA. (prof. Robert W. Field)

Współpraca dotyczy przeprowadzania rachunków deperturbacyjnych w molekule CO, opartych na hamiltonianie efektywnym oraz próbie wyjaśnienia anomalnego przesunięcia izotopowego w molekule tlenku węgla.

 

3.

Synchrotron SOLEIL, Orme de Merisiers, St. Aubin, Cedex, Francja.
(dr Nelson de Oliveira)

Współpraca dotyczy rejestracji widm izotopologów molekuły CO w dalekim
i próżniowym ultrafiolecie za pomocą VUV-FTS SOLEIL.

 

4.

University College London, Department of Physics and Astronomy, Londyn, Wielka Brytania. (prof. Jonathan Tennyson, dr Sergey Yurchenko)

Współpraca rozpoczęta w 2015 roku. Dotyczy globalnego projektu astrofizycznego ExoMol, w którym uzyskujemy liczby falowe ok. 10 miliardów linii spektralnych tlenku węgla w celu ich identyfikacji w atmosferach egzo-planet. Współpraca dotyczy także przeprowadzenia globalnego rachunku deperturbacyjnego metodą CC (Coupled Channel deperturbation approach).

 

5.

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Atomic and Molecular Physics Division, Cambridge MA, USA (dr Iouli Gordon)

Współpraca rozpoczęta w 2017 roku. Dotyczy projektu zbudowania globalnej bazy danych atmosferycznej molekuły CO w ramach programu HITRAN. Zadaniem projektu jest przewidywanie i symulacja linii spektralnych interkombinacyjnego systemu Camerona w celu identyfikacji tlenku węgla w atmosferze ziemskiej.

 

6.

Leiden University, Leiden Observatory, Holandia. (dr Alan Heays)

Współpraca dotyczy rejestracji widm izotopologów molekuły CO w dalekim
i próżniowym ultrafiolecie za pomocą VUV-FTS SOLEIL oraz próbie wyjaśnienia anomalnego przesunięcia izotopowego w molekule tlenku węgla.

  

Współpraca 7-11 dotyczy rejestracji widm izotopologów molekuły CO w dalekim
i próżniowym ultrafiolecie za pomocą VUV-FTS SOLEIL:

 

7.

Wellesley College, Department of Physics, Wellesley, USA.

(prof. Glenn Stark)

 

8.

Arizona State University, School of Earth and Space Exploration, Tempe, USA.

(prof. James R. Lyons)

 

9.

Observatoire de Paris, LERMA, Sorbonne Universités, CNRS, Meudon, Francja.

(prof. Michele Eidelsberg, dr Alan Heays)

 

10.

Université Paris-Sud, ISMO, CNRS, Orsay, Francja. (prof. Jean L. Lemaire)

 

11.

University of Toledo, Department of Physics and Astronomy, Toledo, USA.

(prof. Steven R. Federman)

 

12.

Queen’s University Belfast, School of Chemistry and Chemical Engineering, Belfast, Irlandia Północna (dr I. C. Lane)

Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń ab initio dla molekuł AlH, AlD oraz AlD+ stanowiących uzupełnienie danych doświadczalnych uzyskanych technikami VIS/UV-FTS w LSM UR.