3.4 Pracownia Fizykochemii i Modelowania Molekularnego

Kierownik

dr hab. Przemysław Kolek, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 302 lub 112

tel. 17 851 86 99

email: pkolek@ur.edu.pl

Pracownia umożliwi badania własności fizykochemicznych próbek oraz ich analizę chemiczną zarówno metodami klasycznymi jak też instrumentalnymi oraz modelowanie molekularne właściwości spektralnych cząsteczek we wzbudzonych stanach elektronowych. Modelowanie molekularne cząsteczek i nanostruktur będzie prowadzone w zakresie badań ich struktury geometrycznej, konformacji i dynamiki, struktury energetycznej oraz ich właściwości fizykochemicznych, szczególnie pod kątem możliwości ich zastosowania w nanotechnologii: jako przełączników molekularnych i sond molekularnych oraz jako układów fotowoltaicznych. Pracownia umożliwi również przygotowanie próbek technikami preparatyki chemicznej do dalszej obróbki oraz do badań w zakresie spektroskopii materiałów oraz technologii materiałow dla przemysłu.