3.3 Pracownia Monitoringu i Detekcji Materiałów Radioaktywnych

Kierownik

dr Izabela Piotrowska

budynek A0, skrzydło B1, pokój 302 lub 113

tel. 17 851 85 70

email: ipiotrowska@ur.edu.pl

 Pracownia ma następujące zadania:

  • spektrometryczne badania czystości radioizotopowej (emisja promieniowania alfa, beta i gamma) materiałów budowlanych, materiałów środowiskowych, odpadów przemysłowych itp.;
  • badanie i monitoring skażeń promieniotwórczych żywności i materiałów środowiskowych
  • pomiar i monitoring aktywności radonu i jego produktów rozpadu w powietrzu;
  • monitoring promieniowania alfa, beta i gamma w powietrzu.