3.1 Pracownia Spektroskopii w Dalekiej Podczerwieni

Kierownik

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

budynek A0, skrzydło B3, pokój 307

tel. 17 851 86 73

email: jcebulski@ur.edu.pl

 Celem realizowanym w pracowni będzie badanie widm transmisyjnych, jak i odbiciowych w dalekiej podczerwieni, nanostruktur otrzymywanych w Instytucie Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu. Będą to nanostruktury związków grupy AII BVI jak i AIII BV. Analiza widm w dalekiej podczerwieni pozwoli w łatwy sposób kontrolować jakość otrzymywanych nanostruktur na podstawie wcześniej opracowanej i sprawdzonej oraz opublikowanej teorii, opartej o analizę krzywych odbiciowych metodą transformacji Kramersa-Kroniga i ich symulacji za pomocą Lorentzianów i interpretacji teorią statystyczną opartą na powiązaniu ze zdeformowanymi tetraedrami.