2.5. Pracownia Badań Pól Cieplnych i Naprężeniowych

Kierownik

mgr inż. Mateusz Drabczyk

budynek A0, skrzydło B1, pokój 339

tel. 17 851 85 88

email: mdrabczyk@ur.edu.pl

Głównymi zadaniami badawczymi Pracowni Badań Pól Cieplnych i Naprężeniowych są:

  • badania aplikacyjne pól cieplnych i naprężeniowych elementów silników    lotniczych,
  • modelowanie rozkładu temperatury elementów silników lotniczych obciążonych cieplnie,
  • wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) do analizy pól cieplnych i hydrodynamicznych w nowych konstrukcjach lotniczych.
  • Analiza elementów konstrukcyjnych silników za pomocą metody elementów skończonych, w oparciu o metody analizy von Misesa (średnia liczona ze wszystkich wartości tensora naprężenia, dająca realny obraz wytężenia materiału w wieloosiowych stanach naprężenia)
  • Numeryczna analiza naprężeń różnego rodzaju elementów mechanicznych, pracujących w stanie zmiennego obciążenia
  • Analiza i opracowanie wyników przepływu ciepła, oraz jego wpływu na charakterystykę wytrzymałościową elementów, w których ten przepływ występuje

Na wyposażeniu pracowni znajdują się wysokowydajne jednostki komputerowe, wyposażone w oprogramowanie CAD powiązane z oprogramowaniem MES. Dzięki takiemu połączeniu, można na bieżąco wprowadzać poprawki w projektach CAD, w oparciu o analizę wyników badań numerycznych w aplikacjach MES. Jednostki obliczeniowe są wyposażone w 4 rdzeniowe, 8 wątkowe procesory, które szybko i pewnie są w stanie poradzić sobie ze skomplikowanymi problemami obliczeniowymi.