2.2 Pracownia Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania

osoba odpowiedzialna za pracownię

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 338

tel. 17 851 85 82

email: rreizer@ur.edu.pl

Na wyposażeniu pracowni znajduje się sprzęt komputerowy, na którym zainstalowano oprogramowanie CAD/CAM/CAE. Pracownia dysponuje 16 licencjami akademickimi oprogramowania NX Academic Bundle oraz 1 licencją komercyjną programu NX MACH 3 Advanced 5 axis Milling.

Zadania badawcze Pracowni Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania koncentrują się na przedsięwzięciach badawczych procesów wytwarzania. Te zadania mogą być realizowane za pomocą oprogramowania CAx o najwyższych możliwościach. Oprogramowaniem takim jest NX - system CAD/CAM/CAE nowej generacji.

Ogólne zadania badawcze i zastosowanie systemu NX można podzielić na podstawowe obszary: przemysł lotniczy, motoryzacyjny i maszynowy, wytwarzanie narzędzi (form wtryskowych, tłoczników i matryc) oraz zaawansowane wytwarzanie – produkcja części lotniczych takich jak: żebra, łopatki, wirniki sprężarek i turbin, itp.

Szczegółowe zadnia badawcze:

 1. badania możliwości komputerowego wspomagania różnorodnych procesów wytwarzania (projektowania i obróbki)
 2. modelowanie bryłowe i powierzchniowe zespołów mechanicznych typowych
 3. opracowywanie programów dla potrzeb szybkiego wytwarzania (RM),
 4. przeprowadzanie dla modelowanych części analiz wytrzymałościowych (MES) celem ograniczenia ilości badań laboratoryjnych,
 5. przeprowadzanie numerycznych analiz kinetycznych dla modelowanych zespołów,
 6. generowanie w oparciu o modele bryłowe programów sterujących obrabiarkami CNC z uwzględnieniem specyfiki wytwarzania
 7. tworzenie programów CNC dla niekonwencjonalnych metod wytwarzania,
 8. badania i ocena możliwości modernizacji procesów wytwórczych poprzez zapewnienie spójności systemów CAD/CAM/CAE,
 9. badania optymalizacyjne systemów CAx
 10. rozwiązywanie problemów w zakresie kompatybilności metod i narzędzi zapisu konstrukcji z systemami CAx
 11. aplikacja metod nowoczesnego projektowania i wytwarzania
 12. projektowanie innowacyjnych rozwiązań