2.1 Pracownia Obróbki Skrawaniem i CNC

osoba odpowiedzialna za pracownię

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 338

tel. 17 851 85 82

email: rreizer@ur.edu.pl

Główne kierunki działania Pracowni Obróbki Skrawaniem i CNC to realizacja zadań naukowych i aplikacyjnych w obszarze technologii obróbki ubytkowej. Poszczególne obszary działalności Pracowni to:

 • badania niekonwencjonalnych procesów obróbkowych pod kątem ich efektywności
 • opracowanie i badania nowych technologii wytwarzania elementów maszyn, szczególnie technologii proekologicznych,
 • projektowanie konstrukcji i wykonywanie innowacyjnych narzędzi, przyrządów i stanowisk obróbkowych
 • badania modelowe, doświadczalne, symulacyjne i optymalizacyjne procesów wytwarzania w tym procesów obróbki ubytkowej, procesów umacniania i technologii poprawiających właściwości użytkowe,

Zadania pracowni to także zabezpieczenie zaplecza technicznego dla potrzeb pozostałych pracowni w zakresie:

 • wytwarzania elementów aparatury badawczej, urządzeń i stanowisk doświadczalnych,
 • wytwarzanie elementów i całych prototypowych urządzeń opracowanych w innych laboratoriach wymagających obróbki mechanicznej elementów.

Na wyposażeniu pracowni znajdują się:

 • okarka CNC,
 • frezarka CNC wraz z systemem pomiarowym,
 • tokarka uniwersalna,
 • frezarka uniwersalna,
 • sterowana numerycznie wycinarka laserowa,
 • piaskarka kabinowa,
 • szlifierka do wałków i otworów,
 • szlifierka do płaszczyzn,
 • piaskarka kabinowa wraz z kompresorem.