O laboratorium

Kierownik

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 338

tel. 17 851 85 82

email: rreizer@ur.edu.pl

Cel działalności Laboratorium Inżynierii Wytwarzania to realizacja prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie nowoczesnych technologii w dzie­dzinie budowy i eksploatacji maszyn oraz mechatroniki:

  • badania rozwojowe i aplikacyjne w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, proekologicznych technologii wytwarzania, technik rapid prototyping i rapid manufacturing, mechatroniki, inżynierii warstwy wierzchniej, diagnostyki maszyn i urządzeń, metrologii technicznej,
  • prace nad rozwojem innowacyjności produktów i procesów wytwarzania: optymalizacja procesów produkcyjnych, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, technologie warstwy wierzchniej,
  • projektowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, badania aplikacyjne nad możliwościami szerszego zastosowania metod komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji i narzędzi oraz zastosowania nowoczesnych metod analityczno-obliczeniowych,
  • badania właściwości mechanicznych, zmęczeniowych i tribologicznych, elementów, węzłów i zespołów maszyn a także badania modelowe i doświadczalne zjawisk cieplnych i naprężeniowych tych elementów.