Projekty laboratorium

 1. Nanokompozytowe powłoki antybakteryjne, tribologiczne i na narzędzia wytwarzane w procesie osadzania z fazy gazowej.
 2. Badania nad technologiami nowej generacji do zastosowań w systemach wentylacyjnych i systemach zabudowy ściennej zapewniających ultrawysokie parametry czystości mikrobiologicznej: powierzchni elewacji ściennych bloków operacyjnych, powierzchni wewnętrznych kanałów wentylacyjnych i dystrybuowanego powietrza, 2015-18, PBS3/B9/35/2015NCBiR NCBiR (Programu Badań Stosowanych). Ze strony UR realizacja zadania badawczego pt. Charakterystyka struktury otrzymanych magnetronowo powłok tytanowych, miedzianych, srebrnych na stali nierdzewnej oraz aluminium z wykorzystaniem techniki TEM z EDS, AFM, TOF-SIMS oraz spektroskopii odbiciowej. Projekt realizowany z naukowcami z innej uczelni oraz z przedsiębiorcami. Konsorcjum CREO sp. z o.o. (lider), DAGlass, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.

 3. Badania nad technologią wytwarzania wielokomorowych szyb zespolonych o ultrawysokich parametrach optycznych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych, 2015-16, PBS3/B2/19/2015 NCBiR (Programu Badań Stosowanych). Ze strony UR realizacja badawczego pt. Charakterystyka struktury otrzymanych magnetronowo powłok tytanowych, krzemowo-aluminiowych na szkle z wykorzystaniem techniki TEM z EDS, AFM, TOF-SIMS. Projekt realizowany z naukowcami z innej uczelni oraz z przedsiębiorcą. Konsorcjum DAGlass (lider), Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Krakowska.

 4. Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesie PVD. WND-RPPK.01.03.00-18-052/12. Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Zadania badawcze: Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesie PVD.

 5. Wybrane właściwości mechaniczne kryształów CdTe i PbTe otrzymanych technikami wzrostu równowagowego i nierównowagowego. WMP 29/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Stanisław Adamiak. Zadania badawcze: Wybrane właściwości mechaniczne kryształów CdTe i PbTe otrzymanych technikami wzrostu równowagowego i nierównowagowego.
 6. Ocena możliwości diagnozowania struktury nanowarstw i multiwarstw TiN/Ti, AIN/Al na podstawie wyników badań spektrometrycznych FTIR. WMP 29/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Wojciech Bochnowski. Zadania badawcze: Ocena możliwości diagnozowania struktury nanowarstw i multiwarstw TiN/Ti, AIN/Al na podstawie wyników badań spektrometrycznych FTIR.
 7. Wpływ warunków wzrostu i obróbki termicznej po wzroście na widma transmisji cienkich warstw Cu2O do zastosowań w fotowoltaice. WMP 1/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Potera. Zadania badawcze: . WMP 1/2016/K. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Zadania badawcze: Wpływ warunków wzrostu i obróbki termicznej po wzroście na widma transmisji cienkich warstw Cu2O do zastosowań w fotowoltaice.
 8. Wytworzenie i charakterystyka powłok opartych na bazie związków Al.-Ni i Mo-Nb. WMP/GD-36/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Małgorzata Trzyna. Zadania badawcze: Wytworzenie i charakterystyka powłok opartych na bazie związków Al.-Ni i Mo-Nb.
 9. Wytwarzanie bramek sterujących na układach kwantowych półprzeodników grupy II-VI z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego. WMP/GD-22/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Michał Marchewka. Zadania badawcze: Wytwarzanie bramek sterujących na układach kwantowych półprzeodników grupy II-VI z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego.
 10. Charakterystyka studni kwantowych InGaAs/InAlAs wytworzonych metodą MBE z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii transmisyjnej TEM. WMP/GD-27/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Dariusz Płoch. Zadania badawcze: Charakterystyka studni kwantowych InGaAs/InAlAs wytworzonych metodą MBE z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii transmisyjnej TEM.
 11. Badanie naprężeń w wartstwach na bazie tytanu otrzymanych magnetronowym napyleniem metodą spektroskopii Romanowskiej. WMP/GD-28/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Jacek Polit. Zadania badawcze: Badanie naprężeń w wartstwach na bazie tytanu otrzymanych magnetronowym napyleniem metodą spektroskopii Romanowskiej.
 12. Badanie własności optycznych i defektów radiacyjnych w domieszkowanych kryształach LNO wygrzewoanych napromieniowanych jonami bizmutu. WMP/GD-29/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Piotr Potera. Zadania badawcze: Badanie własności optycznych i defektów radiacyjnych w domieszkowanych kryształach LNO wygrzewoanych napromieniowanych jonami bizmutu.
 13. Kropki kwantowe CdS domieszkowane wybranymi pierwiastkami Co/Mn, ich właściwości fizykochemiczne i oddziaływanie z białkami. WMP/GD-37/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Renata Wojnarowska. Zadania badawcze: Kropki kwantowe CdS domieszkowane wybranymi pierwiastkami Co/Mn, ich właściwości fizykochemiczne i oddziaływanie z białkami.
 14. Magnetotransport w izolarach topologicznych z wykorzystaniem bramki elektrostatycznej. WMP/GD-42/2015. Finansowanie: Uniwersytet Rzeszowski, grant: Grzegorz Tomaka. Zadania badawcze: Magnetotransport w izolarach topologicznych z wykorzystaniem bramki elektrostatycznej.