1.7 Pracownia Technik Laserowych

p. o. Kierownik

dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

budynek A0, skrzydło B3, pokój 304

tel. +48 17 851 86 72

email: istefaniuk@ur.edu.pl

 W pracowni są wykonywane badania parametrów optycznych urządzeń laserowych:

  • moc wiązki, energii impulsu,
  • czas trwania impulsu,
  • czas repetycji impulsów,
  • rozbieżność wiązki,
  • kształt i średnica plamki na wyjściu z optyki.

Badanie parametrów elektrycznych układów zasilania urządzeń laserowych i optoelektronicznych oraz układów analizy sygnału urządzeń optoelektronicznych