1.6 Pracownia Materiałoznawstwa

Kierownik

dr Wojciech Bochnowski

budynek A0, skrzydło B2, pokój 60

tel. +48 17 851 87 30

email: wbochnowski@ur.edu.pl

 W pracowni prowadzone są badania przemian fazowych zachodzących w stopach metali podczas obróbki cieplnej. Na podstawie pomiarów dylatometrycznych (z zastosowaniem dylatometru bezwzględnego lub różnicowego) wyznaczane są wartości współczynników rozszerzalności cieplnej oraz wartości temperatury początku i końca przemian fazowych. Zebrane dane pozwalają określić kinetykę przemian oraz umożliwiają skonstruowanie wykresów CTP służących do projektowania parametrów procesu obróbki cieplnej. Efekty przemian fazowych metali i stopów weryfikowane są na podstawie badań metalograficznych oraz badań właściwości mechanicznych. Wyposażenie pracowni w nowoczesną linię preparatyki pozwala na przygotowanie zgładów metalograficznych i preparatów do obserwacji struktury na mikroskopach świetlnym i elektronowym. Na zdjęciach zamieszczono przykładowe struktury stopów metali (fot. © S. Adamiak , © Ł. Szyller ) obserwowane za pomocą mikroskopu Eclipse MA 200 Nikon.