1.5 Pracownia Badania Materiałów Laserowych

Kierownik

dr Piotr Potera

budynek A0, skrzydło B2, pokój 73

tel. +48 17 851 87 35

email: ppotera@ur.edu.pl

 Głównym celem pracowni jest badanie własności optycznych materiałów i cienkich powłok oraz monokryształów otrzymanych w laboratorium.

W pracowni prowadzone będą badania własności optycznych nowo otrzymanych materiałów (widma transmisji, odbicia), co pozwoli na określenie ich jakości optycznej pod kątem zastosowania jako materiał czynny lasera, a także zdefiniowanie cech i rodzaju ewentualnych defektów. Ważnym aspektem laboratorium będzie badanie wpływu czynników zewnętrznych na własności tych materiałów (promieniowanie laserowe). W Pracowni Badania Materiałów Laserowych planuje się badanie nowych materiałów laserowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów czynnych, mogących służyć do budowy laserów pracujących w zakresie widzialnym i laserów podczerwonych przydatnych np. w telekomunikacji i medycynie.

Spektrofotometr CARY 5000 umożliwia pomiary widm absorpcji i transmisji (ciała stałe, ciecze) oraz odbicia (ciała stałe). Zakres pomiarowy przyrządu wynosi 175 nm - 3300 nm. W zakresie UV-VIS rolę detektora w spektrofotometrze Cary 5000 spełnia wysokiej jakości fotopowielacz. Natomiast w zakresie NIR zastosowano chłodzony elementem Peltiera detektor PbS. Spektrofotometr wyposażony jest w dwa monochromatory typu Littrow co zapewnia im dużą stabilność i selektywność. Układy optyczne są bardzo precyzyjnie wykonane co daje gwarancję otrzymywania spójnych, dokładnych i wiarygodnych wyników. System Optic Isolation zabezpiecza układ optyczny przed czynnikami ze środowiska zewnętrznego.

     Spektrofotometr2.jpg [5.35 KB]

 

     Spektrofotometr1.jpg [5.16 KB]