1.4 Pracownia Diagnostyki Materiałów i Defektoskopii

p. o. Kierownik

dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

budynek A0, skrzydło B3, pokój 304

tel. +48 17 851 86 72

email: istefaniuk@ur.edu.pl

 Głównym celem badawczym pracowni jest badanie materiałów i cienkich powłok oraz monokryształów otrzymywanych w laboratorium. Badane są następujące grupy materiałów: materiały tworzące warstwy czynne, warstwy bierne oraz materiały inteligentne o dużej anizotropii magnetokrystalicznej. Badanie nowych materiałów z magnetyczną pamięcią kształtu. Te badania prowadzone są dwutorowo własności magnetyczne za pomocą spektrometru EPR i kalorymetru skaningowego natomiast defekty powierzchniowe i podpowierzchniowe za pomocą defektoskopu magnetycznego.

W pracowni badane są defekty w powłokach i materiałach przy wykorzystaniu standardowych defektoskopów, jak również defektów w skali nano przy użyciu spektrometru EPR. Prowadzone jest także modelowania materiałów i badania ich własności na potrzeby spintroniki, i optoelektroniki.

           Spektrometr.jpg [8.16 KB]

 

           Dyfraktometr.jpg [9.52 KB]