1.3 Pracownia Modyfikacji Materiałów Wiązkami Wysokoenergetycznymi

Kierownik

dr Stanisław Adamiak

budynek A0, skrzydło B2, pokój 69

tel. +48 17 851 87 30

email: sadamiak@ur.edu.pl

 W pracowni prowadzone są badania warstw wierzchnich uzyskanych przy użyciu wysokoenergetycznych źródeł energii takich jak wiązka laserowa, elektronowa (metody PLD, PVD). Posiadana aparatura badawcza umożliwia pomiar między innymi następujących właściwości materiałów: mikrotwardość, nanotwardość, moduł Younga, zużycie tribologiczne, topografia powierzchni, adhezja warstw wierzchnich, współczynnik tarcia.

Aparatura będąca na wyposażeniu pracowni pozwala prowadzić pomiary przy wartości działających obciążeń na materiał od 0,1 mN do 30 N, które wywołują w badanym materiale odkształcenia rzędu kilkudziesięciu nm. Umożliwia to wyznaczanie właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych warstw o grubościach nanometrycznych.

DSC_9811a2.jpg [6.88 KB]  DSC_9896a.jpg [7.60 KB]  DSC_9804a2.jpg [7.58 KB]  DSC_9799a.jpg [8.11 KB]

Powłoka.JPG [4.62 KB]  Nanoindenter.jpg [5.76 KB]  Czop_borowany_zużycie.jpg [6.26 KB]  afm3d_inconel.jpg [6.09 KB]