1.1 Pracownia Technologii Pokryć Ochronnych

Kierownik

dr Grzegorz Wisz

budynek A0, skrzydło B1, pokój 308

tel. +48 17 851 85 50

email: gwisz@ur.edu.pl

Pracownia Technologii Pokryć Ochronnych będąca częścią Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu, zajmuje się wytwarzaniem cienkich warstw i pokryć powłokowych stosowanych w przemyśle. Możliwości wytwarzania cienkowarstwowych struktur zapewnia najnowocześniejsza i unikatowa aparatura w postaci Modularnej platformy osadzania PVD z komputerowym systemem kontroli i sterowania. Układy cienkowarstwowe stanowią podstawę technologii współczesnych materiałów stosowanych w najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Wykorzystuje się je jako warstwy ochronne zwiększające odporność materiałów, baterie fotowoltaiczne, przegrody ceramiczne itp. Szerokie możliwości badawcze pracowni, gwarantuje wykorzystanie technologii próżniowej z wykorzystaniem fizycznych metod generowania strumienia par i plazmy (Physical Vapour Deposition - PVD), m.in. rozpylanie magnetotronowe, rozpylanie plazmowe, rozpylanie termiczne wysokopróżniowe i rozpylanie laserowe.

l1.1-pvd1.jpg [9.58 KB]   l1.1-pvd2.jpg [8.99 KB]   Rozpylanie.jpg [6.33 KB]