Kolegium Nauk Przyrodniczych

HID to międzynarodowe, interdyscyplinarne wydarzenie promujące innowacyjne podejście do dóbr kultury w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu.

W dniach 13-14 maja Uniwersytet Rzeszowski był gospodarzem spotkania członków Konferencji Prorektorów ds. nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych w kadencji 2020–2024. Spotkania w ramach Konferencji są organizowane cyklicznie, w różnych miejscach kraju.