Kolegium Nauk Przyrodniczych

dla kierowników kierunków i opiekunów roczników poświęcone uniwersyteckiemu systemowi wsparcia dla osób pracujących i studiujących w UR w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy

Zapraszamy na uroczystość obchodów 50- lecia pracy naukowej Panów Profesorów: prof. dr hab. Marka Koziorowskiego i prof. dr hab. Andriey'a Sybirnyy'ego.

fotografia białej zapalonej świecy

dla Pani dr Małgorzaty Ostrowskiej-Kopeć