Studia II stopnia

  1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów drugiego stopnia, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobry (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczny (3)

30 pkt.

  1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, średnia ocen z toku studiów I stopnia przeliczana jest zgodnie z zasadą:

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 – 4,50

40 pkt.

3,51  - 3,99

35 pkt.

3,0 – 3,50

30  pkt.

  1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, na kierunkach studiów II stopnia, ocena na dyplomie studiów I stopnia przeliczana jest na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4,5)

45 pkt.

ocena dobry (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczny (3)

30 pkt.