Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Ukończenie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk humanistycznych i społecznych*, w tym także kierunków studiów ze specjalnością (ścieżką) dziennikarską, medialną, PR, reklamową itp.**

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

*architektura informacji; architektura przestrzeni informacyjnych; dziennikarstwo; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; dziennikarstwo i kultura mediów; dziennikarstwo i medioznawstwo; dziennikarstwo i nowe media; dziennikarstwo i zarządzanie mediami; dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji; filologia polska; filologie nowożytne; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;  kulturoznawstwo i wiedza o mediach; kultura mediów; nowe media, reklama, kultura współczesna; pedagogika medialna; politologia; polonistyka; polonistyka stosowana; public relations; socjologia; sztuka pisania; zarządzanie informacją

**specjalności (ścieżki kształcenia): bibliotekoznawstwo, branding i public relations; copywriterska i kreowanie wizerunku; digitalizacja i publikowanie zbiorów; dokumentalistyka medialna; doradztwo wizerunkowe i public relations; dziennikarska (prasa, radio, telewizja); dziennikarstwo; dziennikarstwo i nowe media; dziennikarstwo internetowe; dziennikarstwo mediów społecznościowych; dziennikarstwo specjalistyczne; dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych; komunikacja medialna; komunikacja medialno-kulturowa; komunikacja wizerunkowa; komunikacja wizerunkowa i reklama; kreatywny PR; kreowanie wizerunku osób i firm; media i broker informacji; medialna; modelowanie komunikacji; nowe media i dziennikarstwo; nowe media i public relations; public relations i branding; public relations; public relations i reklama; radiowo-telewizyjna; redaktorska; rzecznik prasowy i specjalista PR; social media i PR; twórcze pisanie

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.