Wychowanie fizyczne

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Język polski - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotu biologia

Egzamin wstępny
Kandydat w procesie rekrutacji ma obowiązek wziąć udział w próbie oceniającej sprawność fizyczną: pływanie lub wielostopniowy bieg wahadłowy. Kandydat na studia może wziąć udział tylko w jednej wybranej przez siebie próbie.

 • Pływanie
  Kandydat ma do przepłynięcia dystans 50 metrów wybranym przez siebie, dowolnym stylem pływackim w odpowiednim limicie czasowym (pomiar z dokładnością do 0,1 sek.). Uzyskany czas zostanie przeliczany na punkty (tabela 1).

Tabela nr 1. Limity czasowe i przeliczniki punktowe

Limity czasowe dla mężczyzn Limity czasowe dla kobiet
Limit czasowy (Min: Sek.) Punktacja Limit czasowy (Min: Sek.) Punktacja
0:35 i mniej 50 pkt 0:40 i mniej 50 pkt
0:36 - 0:48 40 pkt 0:41 - 0:53 40 pkt
0:49 - 1:01 30 pkt 0:54 - 1:06 30 pkt
1:02 - 1:14 20 pkt 1:07 - 1:19 20 pkt
1:15 - 1:27 10 pkt 1:20 - 1:32 10 pkt
1:28 i więcej 1 pkt 1:33 i więcej 1 pkt

 

 • Wielostopniowy bieg wahadłowy
  Polega na wahadłowym bieganiu 20-metrowych odcinków tam i z powrotem we wzrastającym tempie podawanym przez sygnał czasowy, aż do odmowy (zmęczenia) badanego, lub spadku tempa biegu niezgodnego z podawanym sygnałem. Pokonany dystans w teście zostanie przeliczony na punkty (tabela 2).

Tabela nr 2. Przeliczniki punktowe za przebiegnięty dystans

Przeliczniki punktowe dla mężczyzn Przeliczniki punktowe dla kobiet
Dystans (metry) Punktacja Dystans (metry) Punktacja
2150 i więcej 50 pkt 1240 i więcej 50 pkt
2120 - 1900 40 pkt 1220 - 1040 40 pkt
1880 - 1460 30 pkt 1020 - 840 30 pkt
1440 - 1240 20 pkt 820 - 660 20 pkt
1220 - 1020 10 pkt 640 - 460 10 pkt
1000 i mniej 1 pkt 440 i mniej 1 pkt

Uwagi:

 • Osoby zwolnione z konkursu świadectw i próby oceniającej sprawność fizyczną
  Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego/ dojrzałości oraz:
  A. przedłożenie dokumentu stwierdzającego aktualne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich: uzyskanie medalu mistrzostw Polski, uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Świata i Europy,
  B. posiadanie w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich Klasę Sportową Mistrzowską i pierwszą Klasę Sportową.
 • W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:
  - Mistrzostwa klasa, I klasa - 150 pkt. (kandydat zwolniony z próby oceniającej sprawność fizyczną)
  - II klasa sportowa - 50 pkt.
  - III klasa sportowa - 30 pkt.
  - Trener danej dyscypliny sportowej - 40 pkt.
  - Instruktor danej dyscypliny sportowej - 20 pkt.
  - Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
  - Inne uprawnienia z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.
  - Czynny zawodnik, zrzeszony w klubie sportowym - 10 pkt.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.