Ochrona środowiska

Poziom – I stopnia - studia inżynierskie
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, matematyka lub biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka lub wiedza o społeczeństwie – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego – pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Jeden przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych kryteriach rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego – pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy i przedmiot dodatkowy

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK