Media, Visual and Social Communication

Poziom – I stopnia, studia prowadzone w j. angielskim
Forma – stacjonarne (studia odpłatne)
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Język angielski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub z matury dwujęzycznej

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język polski (dla cudzoziemców język ojczysty, w przypadku, gdy językiem ojczystym będzie język angielski, wówczas pod uwagę będzie brany inny język obcy) – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.
Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj.