Dietetyka

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego – przy czym matematyka może być brana pod uwagę jako przedmiot dodatkowy tylko w przypadku kiedy biologia jest przedmiotem obowiązkowym

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK