Kontakt do Kolegialnych Zespołów Rekrutacyjnych

kierunek studiów adres siedziby terminy dyżurów numer kontaktowy
i adres e-mail
Grafika
Malarstwo
Sztuki wizualne
al. mjr W. Kopisto 2a
pok. 129
27.05 - 12.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

15.07 - 19.07
godz. 10:00-12:00
dyżur w siedzibie KZR

22.07 - 01.08
godz. 10:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR
17 872 12 66
[email protected]
Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej
Jazz i muzyka rozrywkowa
ul. Dąbrowskiego 83
pok. 7

27.05 - 16.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

17.07 - 18.07
godz. 8:00-18:00
dyżur w siedzibie KZR

19.07 - 24.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

25.07 - 26.07
godz. 11:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR

29.07 - 31.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

17 872 28 03
[email protected]
Archeologia ul. Moniuszki 10
pok. 11

27.05 - 19.07
godz. 10:00-13:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 01.08
godz. 10:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR

17 872 13 27
17 872 15 81
[email protected]
Filozofia
Komunikacja międzykulturowa
al. Tadeusza Rejtana 16c
sala 206
27.05 - 19.07
godz. 10:00-13:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 01.08
godz. 10:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR
17 872 13 27
17 872 13 49
[email protected]
Historia
Kulturoznawstwo
Turystyka historyczna i kulturowa
17 872 13 27
17 872 13 06
[email protected]
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia polska
Lingwistyka stosowana
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
al. mjr W. Kopisto 2b
sala 11

27.05 - 23.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

24.07 - 01.08
godz. 10:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR

17 872 11 86
[email protected]
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski
17 872 11 86
[email protected]
Media, Visual
and Social Communication
al. mjr W. Kopisto 2b
sala 11

27.05 - 23.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

dyżury w siedzibie KZR:
21.06.
10:00-12:00; 27.06. 14:30-16:30; 05.07. 15:00-17:00; 12.07. 10:00-12:00; 19.07. 10:00-12:00

24.07 - 01.08
godz. 10:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR

17 872 12 23
[email protected]

kierunek studiów adres siedziby terminy dyżurów numer kontaktowy
i adres e-mail
Kierunek lekarski
w języku angielskim
ul. Warzywna 1a
bud. G4
pok. 024

01.02 - 24.05
poniedziałek - czwartek
godz. 10:00-11:00

27.05 - 23.09
poniedziałek - czwartek
godz. 9:00-13:00

17 851 68 25 englishmedicine@ur.edu.pl
Analityka medyczna
Elektroradiologia
Kierunek lekarski
ul. Warzywna 1a
bud. G4
sala -104, -105
03.06 - 23.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

24.07 - 02.08
godz. 9:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR

05.08 - 31.08
godz. 10:00-12:00
dyżur w siedzibie KZR i telefoniczny

02.09 - 30.09
godz. 9:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR
17 851 68 72 rekrutacjalekarski@ur.edu.pl
Dietetyka
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Zdrowie publiczne
ul. Marszałkowska 24
bud. C7
pok. 037
27.05 - 19.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 01.08
godz. 10:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR
725 115 025
[email protected]
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
ul. Cicha 2a
pok. 106

27.05 - 19.07
godz. 9:00-13:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 26.07
godz. 10:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR

695 535 023 rekrutacjainokf@ur.edu.pl

kierunek studiów adres siedziby terminy dyżurów numer kontaktowy
i adres e-mail
Agroleśnictwo
Architektura krajobrazu
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Biologia
Logistyka w sektorze rolno – spożywczym
Menedżer rozwoju produktu
Ochrona Środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Rolnictwo
Technologia żywności i żywienie człowieka
ul. Zelwerowicza 4
bud. D9
pok. 116
27.05 - 19.07
godz. 10:00-14:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 02.08
godz. 10:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR
17 872 17 94 rekrutacja.knp@ur.edu.pl
Biotechnologia
Fizyka
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria materiałowa
Matematyka
Mechatronika
Nanotechnologia
Optometria
Systemy diagnostyczne w medycynie

ul. Pigonia 1
bud. A0
pok. 200

27.05 - 19.07
godz. 10:00-14:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 02.08
godz. 10:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR
17 851 85 38 rekrutacja.knp@ur.edu.pl

kierunek studiów adres siedziby terminy dyżurów numer kontaktowy
i adres e-mail
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
ul. Ćwiklińskiej 2
sala D1-11

27.05 - 19.07
godz. 10:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

22.07 - 02.08
godz. 9:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR

724 080 400 rekrutacja.ef@ur.edu.pl
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Politologia
Praca socjalna
Psychologia
Socjologia
Studia miejskie
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie państwem
al. mjr W. Kopisto 2a
bud. A2 (parter)
pok. 30b
27.05 - 21.06
godz. 10:30-13:00
dyżur mailowy

24.06 - 05.07
godz. 10:30-13:00
dyżur telefoniczny i mailowy

08.07 - 23.07
godz. 11:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR

24.07 - 30.07
godz. 9:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR

31.07 - 01.08
godz. 10:30-13:00
telefoniczny i mailowy
17 872 10 28  rekrutacja.soc.pol@ur.edu.pl
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Nauki o rodzinie
ul. Ks. Jałowego 24
pok. 1 i 11
27.05 - 24.07
godz. 9:00-12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

25.07 - 02.08
godz. 9:00-14:00
dyżur w siedzibie KZR
17 872 18 55 rekrutacjawp@ur.edu.pl
Prawo
Administracja
ul. Grunwaldzka 13
sala 1

27.05 - 12.07
godz. 9:00-11:00
dyżur telefoniczny i mailowy

15.07 - 23.07
godz. 9:00-11:00
dyżur w siedzibie KZR

24.07 - 01.08
godz. 9:00-13:00
dyżur w siedzibie KZR

17 872 15 13
[email protected]