Aktualności/News

Nabór wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki

 

Informujemy, iż od 01 grudnia 2022 r. ruszy nabór wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie   /doktorant/szkola-doktorskadoctoral-school/dla-doktorantowfor-phd-students/stypendia-granty-projekty--scholarships-grants-pro/stypendium-ministra-dla-wybitnych-mlodych-naukowco

 

 

 

wstecz