O Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego, która istnieje od 1 października 2019 r. Kolegium Nauk Przyrodniczych powstało z połączenia trzech Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego: Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

W Kolegium Nauk Przyrodniczych funkcjonuje sześć instytutów oraz pięć centrów:

 

 

W ramach Kolegium Nauk Przyrodniczych realizowane są uprawnienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do nadawania stopni naukowych:

doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne 
  • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo


doktora:

  • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne oraz w dyscyplinie nauki fizyczne
  • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

W Kolegium Nauk Przyrodniczych prowadzone są studia na 17 kierunkach studiów:

W ramach administracji Kolegium Nauk Przyrodniczych funkcjonuje Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych, Dziekanat Kolegium Nauk Przyrodniczych, Sekretariaty Instytutów i Sekretariaty Centrów.