Rada Instytutu Nauk Fizycznych

prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy
prof. dr hab. Marian Cholewa
prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek
prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz
prof. dr hab. Antoni Szczurek
prof. dr hab. Igor Tralle
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR
dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR
dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR
dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR
dr hab. Anna Koziorowska, prof. UR
dr hab. Małgorzata Pociask - Biały, prof. UR
dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR
dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR
dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR - Dyrektor Instytutu
dr hab. Andrzej Wal, prof. UR
dr hab. Ihor Virt, prof. UR
dr hab. Mirosław Zachwieja prof. UR
dr Stanisław Adamiak
dr Grzegorz Górski
dr Krzysztof Kucab - Z-ca Dyrektora Instytutu
dr Mirosław Łabuz
dr Marta Łuszczak
dr Michał Marchewka
dr Izabela Piotrowska
dr Dariusz Płoch
dr inż. Iwona Rogalska
mgr Paweł Śliż
mgr inż. Kinga Maś