W Instytucie Biologii i Biotechnologii prowadzone są studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach BiologiaBiotechnologia.