Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

 

 

 

 

 

 

Dziekanat Wydziału:

Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

fax +48 17 872 12 74

kierownik Dziekanatu

tel. +48 17 872 14 94

studia stacjonarne
tel. +48 17 872 13 02

tel. +48 17 872 13 03

tel. +48 17 872 13 00

tel. +48 17 872 11 13

studia niestacjonarne 
tel. +48 17 872 13 02

tel. +48 17 872 13 00

studia doktoranckie

tel. +48 17 872 13 03

sprawy stopni i tytułów

tel. +48 17 872 12 85

sprawy finansowe,
tel +48 17 872 13 02

pomoc materialna

tel. +48 17 872 13 35

e-mail:

dziek-sh@ur.edu.pl

Godziny przyjmowania studentów
wtorek-piątek 900-1300
sobota (st. niestacjonarne) 900-1300

 

 

Kierunki studiów:

 • ARCHEOLOGIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • HISTORIA
 • FILOZOFIA
 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • MUZEOLOGIA
 • POLITOLOGIA
 • PRACA SOCJALNA
 • SOCJOLOGIA
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

 

 

 


W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty:

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.05.2018 Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kategorię naukową A 

 

Poszczególne kierunki na Wydziale posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych:

 • w zakresie historii, 
 • od 1997 r. w zakresie socjologii,
 • od 2005 w zakresie archeologii.
 • od 2014 r. w zakresie filozofii

Natomiast od 1999 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych:

 • w dyscyplinie historia,
 • od 2010 r. w dyscyplinie archeologia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow