Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału:

Al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-315  Rzeszów
tel. +48 17 872 12 04
tel./fax. +48 17 872 12 86
e-mail: dziefil@univ.rzeszow.pl

 

 

 

 

 


 

Rzeszów, dnia 8 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

STUDIA STACJONARNE

 

Dotyczy: studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia

 

1.        ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 15 września 2016 r. w wysokości 17 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką dostarczają do Dziekanatu dowód zagubienia i wnoszą opłatę na indywidualny numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 25,50 zł.

 

 2.        HARMONOGRAMY ZAJĘĆ BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kierunek studiów

Strona internetowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

http://ifp.univ.rzeszow.pl/

Filologia angielska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-angielskiej

Filologia germańska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-germanskiej

Filologia polska

http://ifp.univ.rzeszow.pl/

Filologia rosyjska

http://kfr.univ.rzeszow.pl/

 

3.        ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I UMOWA DOTYCZĄCA USŁUG EDUKACYJNYCH

Na spotkaniu z opiekunem roku (październik) kandydaci na studia będą proszeni o podpisanie ŚLUBOWANIA oraz UMOWY  o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Osoby, które nie podpiszą w tym czasie w/w dokumentów proszone są o zgłoszenie się
w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (al. mjr. W. Kopisto 2b).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

4.         ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Zaświadczenia studenckie można pobierać w Dziekanacie od 03.10.2016 r.

 

5.        POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów)

Informacje dostępne na stronach:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 

6.        DOMY STUDENCKIE

Informacje dostępne na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/zakwaterowanie-domy-studenta/informacje-o-domach-studenckich

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Dotyczy: studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia

 

1.        ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 15 września 2016 r. w wysokości 17 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką dostarczają do Dziekanatu dowód zagubienia i wnoszą opłatę na indywidualny numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 25,50 zł.

 

2.        HARMONOGRAMY ZAJĘĆ BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kierunek studiów

Strona internetowa

Filologia angielska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-angielskiej

Filologia germańska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-germanskiej

Filologia polska

http://ifp.univ.rzeszow.pl/

 

3.        ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I UMOWA DOTYCZĄCA USŁUG EDUKACYJNYCH

Na spotkaniu z opiekunem roku (październik) kandydaci na studia będą proszeni o podpisanie ŚLUBOWANIA oraz UMOWY  o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Osoby, które nie podpiszą w tym czasie w/w dokumentów proszone są o zgłoszenie się
w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (al. mjr. W. Kopisto 2b).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

4.        ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Zaświadczenia studenckie można pobierać w Dziekanacie od 03.10.2016 r.

 

5.        CZESNE ZA STUDIA

Czesne za I semestr studiów należy wpłacać w terminie do 5 listopada 2016 roku (kwoty zgodne z poniższą tabelą) na nr SUBKONTA.

UWAGA:

- w tytule opłaty należy podać nazwę kierunku studiów, którego opłata dotyczy

- w przypadku niewniesienia opłaty za czesne w wymaganym terminie będą naliczane odsetki

- niedopełnienie obowiązku wniesienia opłat za czesne będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

Kierunek studiów

Forma kształcenia

Opłata za semestr studiów

Filologia angielska

I stopień

2 000 zł

II stopień

2 100 zł

Filologia germańska

I stopień

2 000 zł

II stopień

2 100 zł

Filologia polska

II stopień

1 650 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/oplaty-dla-studentow

 

6.        POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów)

Informacje dostępne na stronach:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 

 


 

DOKUMENTY WYMAGANE

PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

 

 1. Student składa do promotora, nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:
 1. pracę dyplomową w postaci wydruku
 2. pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego w formacie Word i PDF, zapisanego na nośniku CD
 3. oświadczenie (stanowiące załącznik A do Zarządzenia nr 95/2015, Regulamin antyplagiatowy).

Uwaga: promotor udziela studentowi zaliczenia seminarium dyplomowego (w systemie Uczelnia 10 i w indeksie), po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym.

 

 1. Student składa w dziekanacie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:
 1. indeks (po sprawdzeniu zgodności danych w systemie Wirtualna Uczelnia)
 2. dwa egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej w postaci wydruku –
  z własnoręcznym podpisem promotora na pierwszej stronie obydwu egzemplarzy z datą i adnotacją „Akceptuję”
 3. płyty CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej, zapisaną w formacie Word i PDF zamieszczone w sposób trwały (przyklejone w opisanej kopercie na ostatniej stronie obydwu egzemplarzy pracy)

Uwaga: student dokonuje opłaty za dyplom wraz z dwoma odpisami w wysokości 60 zł. Opłatę należy dokonać na indywidualne subkonto. W tytule opłaty należy wpisać: opłata za dyplom, podać kierunek studiów oraz formę studiów, np.: opłata za dyplom, filologia polska, studia stacjonarne.

Równocześnie prosimy o uregulowanie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego wszelkich zobowiązań finansowych!

 1. Student składa w dziekanacie w dniu egzaminu dyplomowego (ok. pół godziny przed egzaminem):

4 fotografie o formacie 4,5 x 6,5 (jedna podpisana na odwrocie)

 

Przy odbiorze dokumentów (dyplom, suplement) absolwent przedkłada w dziekanacie:

 1. opieczętowaną kartę obiegową w wraz z oświadczeniem o mieszkaniu w domach studenckich
 2. legitymację studencką (absolwenci studiów II stopnia).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Ogłoszenie wyborcze nr 1

Ogłoszenie wyborcze nr 2

Ogłoszenie wyborcze nr 3 - ZAPROSZENIE NA PIERWSZE ZEBRANIE KOLEGIUM ELEKTORÓW UR

Uchwała nr 1 - SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UR

 


Zarządzenie nr 80/2015
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uwaga studenci II i III roku studiów w roku akad. 2015/2016


Wysokość opłat pozostaje bez zmian (zgodnie z umową  z Uniwersytetem Rzeszowskim, zawartą w dniu podjęcia studiów)

 

 

 


 

Rzeszów, dnia 3 sierpnia 2015 r.

 

Decyzja
Dziekana Wydziału Filologicznego z dn. 4.08.2015 r.
w sprawie kontynuacji elektronicznej rejestracji kandydatów w II terminie rekrutacji

 

W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc na kierunkach:

Filologia polska – studia stacjonarne 1 stopnia
Filologia polska – studia stacjonarne 2 stopnia
Filologia angielska – studia niestacjonarne 2 stopnia
Filologia germańska – studia stacjonarne 1 stopnia
Filologia germańska – studia stacjonarne 2 stopnia
Filologia germańska – studia niestacjonarne 2 stopnia
Filologia rosyjska – studia stacjonarne 1 stopnia
Filologia rosyjska – studia stacjonarne 2 stopnia
oraz
Filologia polska – studia niestacjonarne 2 stopnia (wstęp wolny)

- zarządzam rekrutację w II terminie, zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

Harmonogram II tury rekrutacji na studia wyższe,
rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016

rozpoczęcie rejestracji w  systemie IRK

ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

terminy egzaminów wstępnych

wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny

przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.09.2015

16.09.2015

17.09.2015

I tura – 21.09.2015

II tura – 23.09.2015

22-23.09.2015

24-25.09.2015

28.09.2015

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

35-315 Rzeszów,

al. mjr. W. Kopisto 2b

17.08-11.09.2015

14.09-25.09.2015

10.00-12.00

10.00-14.00

17 872 11 86

wkrfil@ur.edu.pl

 

                                                                                                                             Dziekan Wydziału Filologicznego

                                                                                                                             Dr hab. prof. UR Zenon Ożóg


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w zakresie językoznawstwa

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych wydała decyzję o przyznaniu z dniem 22 czerwca 2015 roku Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

 


 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

 


UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH LAT STUDIÓW NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Opłata za legitymację studencką –  17zł

Opłata za indeks – 4 zł

Opłaty za legitymację studencką nie dokonują:

 • Absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający legitymację studencką,
 • Studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający legitymację studencką,
 • Osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim,  a takową legitymację posiadały.

Opłatę za indeks dokonują wszyscy studenci.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualne subkonta dostępne na stronie www.egeria.univ.rzeszow.pl (Uwaga: po każdorazowym zalogowaniu się do systemu należy początkowo wejść w zakładkę „Zmień kontekst” oraz  zaznaczyć i zapisać odpowiednio kierunek i formę studiów).

 

Wpłatę należy dokonać  do dnia 25 września 2014r.

 


Władze Wydziału Filologicznego


 

Nr konta Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

64 8642 1126 2012 1119 9353 0004

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow