Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału:

Al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-315  Rzeszów
tel. +48 17 872 12 04
tel./fax. +48 17 872 12 86
e-mail: dziefil@univ.rzeszow.pl

 

 

 


Rzeszów, 17.09.2019 r.

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE
STUDENTÓW PIERWSZYCH ROCZNIKÓW
Z OPIEKUNEM ROKU

forma studiów

kierunek studiów/specjalność

imię i nazwisko opiekuna

data spotkania

godzina

sala

studia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopień

dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

1.10.2019

9.00

sala 33, bud. A3

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II stopień

dr hab. prof. UR Magdalena Patro-Kucab

1.10.2019

9.00

sala 110, bud. A1

Filologia angielska

I stopień

dr Dorota Rut-Kluz

1.10.2019

9:00

aula 2

bud. A3

Filologia angielska

II stopień

mgr Donald Trinder

1.10.2019

11:00

aula 2

bud. A3

filologia germańska

I stopień od podstaw

dr Ewa Cwanek-Florek

1.10.2019

9.00

207

bud. A3

filologia germańska

I stopień zaawansowana

dr Agnieszka Fus

1.10.2019

9.00

207

bud. A3

filologia germańska

II stopień

dr Estera Głuszko-Boczoń

1.10.2019

9.00

208

bud. A3

Filologia rosyjska

I stopień

mgr Anna Toczyńska-Pęksa

1.10.2019

9.00

305

bud. A3

Filologia rosyjska

II stopień

dr Maria Puk

1.10.2019

9.00

306

bud. A3

Filologia polska

I stopień

dr Elżbieta Kozłowska

1.10.2019

9.00

sala 137, bud. A1

Filologia polska

II stopień

dr Wojciech Maryjka

1.10.2019

9.00

sala 120, bud. A1

Polonistyka stosowana

I stopień

dr Urszula Gajewska

1.10.2019

9.00

sala 101,

bud. A1

 

Lingwistyka stosowana

I stopień

dr Dorota Miller

1.10.2019

9.00

11 (parter)

bud. A3

studia niestacjonarne

Filologia angielska

I stopień

 

dr Ewa Konieczna

4.10.2019

15:00

aula 2

bud. A3

Filologia angielska

II stopień

dr Anatol Szewel

11.10.2019

15:00

aula 2

bud. A3

 

budynek A1 – ul. Rejtana 16 C

budynek A3 – al. mjr. W. Kopisto 2b

 

 


 

Rzeszów, 29.07.2019 r.

 

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia

FILOLOGIA ANGIELSKA

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 1. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 13 września 2019 r. w wysokości 22 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką wnoszą opłatę na indywidualny numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 33,00 zł.

 1. HARMONOGRAMY ZAJĘĆ BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Kierunek studiów

Strona internetowa

Filologia angielska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-angielskiej

 

 1. ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ
  Z WARUNKAMI POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH

 

Na spotkaniu z opiekunem roku (październik) kandydaci na studia będą proszeni
o podpisanie ŚLUBOWANIA oraz OŚWIADCZENIA o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach.

Informacja o terminie i miejscu spotkaniu z opiekunem roku będzie podana do wiadomości we wrześniu na stronie internetowej Wydziału Filologicznego:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

 

ŚLUBOWANIE

Osoba przyjęta na studia powinna podpisać ślubowanie z datą nie wcześniejszą niż dzień rozpoczęcia roku akademickiego, na który została przyjęta tj. 1 października.

W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach ślubowanie może być podpisane w terminie późniejszym, jednakże informujemy, że do dnia jego podpisania osoba przyjęta na studia nie może korzystać z uprawnień wynikających ze statusu studenta, m. in. nie może uczestniczyć
w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych (nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia
w obowiązkowych zajęciach w okresie przekraczającym 14 dni kalendarzowych, zgodnie
z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim jest przesłanką do skreślenia z listy studentów).

 

Osoby, które nie podpiszą ŚLUBOWANIA oraz OŚWIADCZENIA o zapoznaniu się
z warunkami pobierania opłat związanych z kształceniem
na spotkaniu z opiekunem roku, proszone są o zgłoszenie się w terminie do 15 października 2019 r. do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (al. mjr. W. Kopisto 2b).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Zaświadczenia studenckie będzie można pobierać w Dziekanacie od 01.10.2019 r., po uprzednim podpisaniu ŚLUBOWANIA.

 

 1. CZESNE ZA STUDIA

Czesne za I semestr studiów należy wpłacać w terminie do 5 listopada 2019 roku (kwoty zgodne z poniższą tabelą) na nr SUBKONTA.

UWAGA:

- w tytule opłaty należy podać nazwę kierunku studiów, którego opłata dotyczy

- w przypadku niewniesienia opłaty za czesne w wymaganym terminie będą naliczane odsetki

- niedopełnienie obowiązku wniesienia opłat za czesne będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

Kierunek studiów

Forma kształcenia

Opłata za semestr studiów

Filologia angielska

I stopień

2 000 zł

II stopień

2 100 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/oplaty-dla-studentow

 

 1. POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów)

 

Informacje dostępne na stronach:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 


 

Rzeszów, 29.07.2019 r.

 

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 1. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 13 września 2019 r. w wysokości 22 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką wnoszą opłatę na indywidualny numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 33,00 zł.

 

 1. HARMONOGRAMY ZAJĘĆ BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Kierunek studiów

Strona internetowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

http://ipid.ur.edu.pl/

Filologia angielska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/instytut-filologii-angielskiej

Filologia germańska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/instytut-filologii-germanskiej/aktualnosci

Filologia polska

http://ipid.ur.edu.pl/

Filologia rosyjska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej

Lingwistyka stosowana

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-lingwistyki-stosowanej

Polonistyka stosowana

http://ipid.ur.edu.pl/

 

 1. ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ
  Z WARUNKAMI POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH

 

Na spotkaniu z opiekunem roku (październik) kandydaci na studia będą proszeni
o podpisanie ŚLUBOWANIA oraz OŚWIADCZENIA o zapoznaniu się z warunkami pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach.

Informacja o terminie i miejscu spotkaniu z opiekunem roku będzie podana do wiadomości we wrześniu na stronie internetowej Wydziału Filologicznego:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

 

ŚLUBOWANIE

Osoba przyjęta na studia powinna podpisać ślubowanie z datą nie wcześniejszą niż dzień rozpoczęcia roku akademickiego, na który została przyjęta tj. 1 października.

W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach ślubowanie może być podpisane w terminie późniejszym, jednakże informujemy, że do dnia jego podpisania osoba przyjęta na studia nie może korzystać z uprawnień wynikających ze statusu studenta, m. in. nie może uczestniczyć
w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych (nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia
w obowiązkowych zajęciach w okresie przekraczającym 14 dni kalendarzowych, zgodnie
z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim jest przesłanką do skreślenia z listy studentów).

 

Osoby, które nie podpiszą ŚLUBOWANIA oraz OŚWIADCZENIA o zapoznaniu się
z warunkami pobierania opłat związanych z kształceniem
na spotkaniu z opiekunem roku, proszone są o zgłoszenie się w terminie do 15 października 2019 r. do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (al. mjr. W. Kopisto 2b).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Zaświadczenia studenckie będzie można pobierać w Dziekanacie od 01.10.2019 r., po uprzednim podpisaniu ŚLUBOWANIA.

 

 1. POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów)

 

Informacje dostępne na stronach:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 1. DOMY STUDENCKIE

Informacje dostępne na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/zakwaterowanie-domy-studenta/informacje-o-domach-studenckich


 

 


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Programy stażowe dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i  filologia

(zadanie 3 – Moduł III)

 

Zapraszamy studentów kierunku lingwistyka stosowna i filologia do udziału w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” (zadanie 3, moduł III – Staże zagraniczne dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologii w kraju obszaru językowego zgodnego z profilem studiów).

Rekrutacja uzupełniająca na staże odbywa się w terminie od 19.06.2019 do 23.06.2019.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie projektu: http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/,  a następnie o dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura Projektu na Wydziale Filologicznym (ul. mjr. W. Kopisto 2b, pok.8) do dnia 24.06.2019 do godziny 10.00.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona (3 wolne miejsca)

Szczegółowych Informacji dotyczących staży udziela sekretariat Katedry Lingwistyki Stosowanej 17 872 11 61. Zasady rekrutacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia na stronie projektu.

 

 


 


Jubileusz 45-lecia pracy naukowej profesora Stanisława Uliasza

 

 

25 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w  Dużej Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpocznie się uroczystość honorująca 45-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Stanisława Uliasza –  uznanego badacza literatury polskiej XX wieku, teoretyka literatury pogranicza, autora monografii indywidualnych (w tym tłumaczonych na język ukraiński), rozpraw i szkiców, redaktora i współredaktora tomów zbiorowych. Profesor Stanisław Uliasz piastował w naszej uczelni wiele funkcji administracyjnych i naukowych: zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, prodziekana i dziekana Wydziału Filologicznego, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownika Zakładu Teorii i Antropologii Literatury. Ponadto przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie. Obecnie jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uroczystość stanie się okazją do wręczenia Dostojnemu Jubilatowi Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz księgi prac ofiarowanych Dyskursy pogranicza. Wektory literatury. W programie zaplanowano między innymi  występ kwintetu akordeonowego „Ambitus V” oraz recital studentki Polonistyki i Dziennikarstwa   Agaty Widlarz.

Jubileuszowi przewodniczyć będzie  JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek.

 


 


REKRUTACJA

Programy stażowe dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i  filologia

(zadanie 3 – Moduł III)

 

Zapraszamy studentów kierunku lingwistyka stosowna i filologia do udziału w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” (zadanie 3, moduł III – Staże zagraniczne dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologii w kraju obszaru językowego zgodnego z profilem studiów).

Rekrutacja na staże odbywa się w terminie od 13.06.2019 do 17.06.2019.  

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie projektu: http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/,  a następnie o dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura Projektu na Wydziale Filologicznym (ul. mjr. W. Kopisto 2b, pok.8) do dnia 18.06.2019 do godziny 12.00.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych Informacji dotyczących staży udziela sekretariat Katedry Lingwistyki Stosowanej 17 872 11 61. Zasady rekrutacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia na stronie projektu.

 

 

 

 


 

Studentko! Studencie!

 

 

Samorząd Studentów UR oraz Samorząd Doktorantów UR wraz z Działem Jakości i Akredytacji zapraszają osoby studiujące na studiach I, II i III stopnia do udziału w anonimowym badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

 

Twoja szczera opinia jest dla nas bardzo ważna.

Wypełnienie ankiety zajmuje jedynie kilka minut.

Nie zwlekaj!

Oceń swojego nauczyciela!

 

Elektroniczna ankieta jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

 

Dane wykorzystywane w systemie logowania są szyfrowane. Służą jedynie do przypisania właściwej ankiety i nie są identyfikowane z osobą wypełniającą ankietę. 

 

Wszelkie problemy związane z wypełnianiem ankiety prosimy kierować do Pani Ewy Halik (ehalik@ur.edu.pl,  17 872 10 45).

 

 


OGŁOSZENIE

 

Zapraszamy studentów oraz pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Wydziału Filologicznego do udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących kompetencje w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje na temat możliwych form wsparcia znajdują się na stronie internetowej Projektu pod adresem www.wer-ur.pl. Z pytaniami można też zwrócić się do Koordynatora Wydziałowego Projektu (Katedra Lingwistyki Stosowanej UR, ul. mjr. W. Kopisto 2 b, 35-315 Rzeszów, pok. 8, mail: anhanus@o2.pl.)

  

REKRUTACJA

Rekrutacja na warsztaty  dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia:

„Znajomość protokołu dyplomatycznego”

oraz

Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych”

zostaje przedłużona do 26.04.2019 do godziny 13,oo.

 


 

REKRUTACJA

Warsztaty dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia

Znajomość protokołu dyplomatycznego (kompetencje zawodowe) – warsztat w języku polskim

 

Zapraszamy studentów lingwistyki stosowanej oraz wszystkich kierunków filologicznych Wydziału Filologicznego do udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje „Znajomość protokołu dyplomatycznego” w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”. Kurs obejmuje 8 godzin zajęć. 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w terminie od 15.04.2019 do 24.04.2019

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie:  http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych Informacji dotyczących szkolenia udziela sekretariat Katedry Lingwistyki

Stosowanej 17 872 11 61. Informacje można też uzyskać drogą mailową: anhanus@o2.pl

 


 

REKRUTACJA

Warsztaty dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia

Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych (kompetencje zawodowe) - warsztat w języku polskim

 

Zapraszamy studentów lingwistyki stosowanej oraz wszystkich filologii Wydziału Filologicznego do udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje „Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych” w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Kurs obejmuje 8 godzin zajęć. 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w terminie od 15.04.2018 do 24.04.2019

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie: http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych Informacji dotyczących szkolenia udziela sekretariat Katedry Lingwistyki Stosowanej 17 872 11 61. Informacje można też uzyskać drogą mailową:  anhanus@o2.pl.

 

 


 

Oryginalny dokument do pobrania tutaj.

 


 

REKRUTACJA

Certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów – Kurs asystencko-sekretarski dla studentów kierunku lingwistyka stosowana i filologia

 

Zapraszamy studentów lingwistyki stosowanej oraz wszystkich kierunków filologicznych Wydziału Filologicznego do udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje „Kurs asystencko-sekretarski” w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć. 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w terminie od 09.04.2019 do 14.04.2019

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie:  http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych Informacji dotyczących szkolenia udziela sekretariat Katedry Lingwistyki Stosowanej 17 872 11 61. Informacje można też uzyskać drogą mailową: anhanus@o2.pl

 

 

 


 

REKRUTACJA

Certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów – Podstawy audiodeskrypcji

 

Zapraszamy studentów lingwistyki stosowanej oraz wszystkich kierunków filologicznych Wydziału Filologicznego do udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje „Podstawy audiodeskrypcji” w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”. Kurs obejmuje 16 godzin zajęć. 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w terminie od 18.03.2019 do 24.03.2019

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie:  http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych Informacji dotyczących szkolenia udziela sekretariat Katedry Lingwistyki Stosowanej 17 872 11 61. Informacje można też uzyskać drogą mailową: anhanus@o2.pl


 

 

REKRUTACJA

Certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje studentów – Podstawy języka migowego, polski język migowy

 

Zapraszamy studentów lingwistyki stosowanej oraz wszystkich filologii Wydziału Filologicznego do udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje „Podstawy języka migowego, polski język migowy” w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego - droga do wysokiej jakości kształcenia”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Każdy z kursów zaplanowany jest na 60 godzin zajęć. 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w terminie od 18.03.2018 do 24.03.2019

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie: http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/

 

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowych Informacji dotyczących szkolenia udziela sekretariat Katedry Lingwistyki Stosowanej 17 872 11 61 lub e-mail: anhanus@o2.pl.

 


Jest nam bardzo miło poinformować, że Pan Prezydent Andrzej Duda, postanowieniem z 25 lutego 2019 r. nadał Pani dr hab. Grażynie Filip z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.


 

UWAGA Studenci i doktoranci Wydziału Filologicznego!

Warszawa, 07.11.2018

 

Skrivanek sp. z o.o. – Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa

Informacja prasowa

 

Szósta edycja Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start”

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rusza szósta edycja konkursu dla młodych tłumaczy, którego organizatorem jest Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa Skrivanek. W konkursie mogą wziąć udział osoby posługujące się językami angielskim i niemieckim.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejście na rynek pracy. Zapoznają się oni także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych, dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Pierwszy etap konkursu odbywa się na Uczelniach Partnerskich – w tym roku zgłosiło się ich 18. Studenci będą mieli za zadanie przetłumaczenie przesłanego tekstu. Następnie koordynatorzy konkursu na uczelniach wybiorą autorów najlepszych przekładów z danego języka. Ci z kolei wezmą udział w drugim, finałowym etapie, który odbędzie się w Warszawie w grudniu tego roku, w pracowniach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Finaliści będą tłumaczyć zadane teksty z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski, korzystając z oprogramowania SDL Trados Studio, dostarczonego przez firmę Localize.pl. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi jeszcze tego samego dnia. A jest o co walczyć, bowiem główną nagrodą dla autorów 5 najlepszych tłumaczeń z języka angielskiego i 5 z języka niemieckiego, będą płatne praktyki w Agencji Tłumaczeń Skrivanek sp. z o.o. Dodatkowo, na zwycięzców czeka m.in. roczny kurs językowy na platformie online i  inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 100 osób, z których 42 zakwalifikowało się do finału. Zaś podczas finału konkursu, który odbył się 1 grudnia 2017 roku na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, oprócz wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród, uczestnicy mogli również zapoznać się ze specyfiką pracy w branży tłumaczeń. Pogadankę na ten temat poprowadziła Magdalena Pluta, Kierownik Działu Rekrutacji w firmie Skrivanek, która opowiadała o tym, co zrobić by tłumaczem zostać oraz odpowiadała na pytania studentów. W tym roku będzie podobnie.

 

Więcej informacji: skrivanek.pl

 


 

Termin wpłat na ubezpieczenie NNW został wydłużony do 17 grudnia 2018 r.

 

 

Informacji udziela:

 

mgr Anna Argasińska-Baran

Uniwersytet Rzeszowski

Dziekanat Wydziału Filologicznego, p. nr 26

Al. mjr. W. Kopisto 2 b, 35-315  Rzeszów

tel./ fax. +48 17 872 12 05

e-mail: dzfiln@ur.edu.pl

              ania.a@ur.edu.pl


Wydział Filologiczny po dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną wizytacji

otrzymał  pozytywną ocenę dla kierunku filologia – w specjalnościach:

filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska

na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

 

 Uchwala Nr 42612018 Prezydium  Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "filologia" prowadzonym na Wydziale  Filologicznym  Uniwersytetu  Rzeszowskiego na poziomie studiów  pierwszego i drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Wydział Filologiczny

w naukowej ocenie jednostki za lata 2013-2016

Decyzją nr 781/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uzyskał kategorię A

i tym samym znalazł się w gronie najlepszych wydziałów filologicznych w Polsce

 

Wydział Filologiczny

kształci studentów na następujących kierunkach o profilu ogólnoakademickim:

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopień (studia stacjonarne)

Filologia angielska I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Filologia germańska I i II stopień (studia stacjonarne)

Filologia rosyjska I i II stopień (studia stacjonarne)

Filologia polska I i II stopień (studia stacjonarne)

Lingwistyka stosowana I stopień (studia stacjonarne)

Polonistyka stosowana I stopień (studia stacjonarne)

 

Wydział Filologiczny

posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: językoznawstwo i literaturoznawstwo

 

 


 

2018-05-17

 
INFORMACJA 
 
 
W związku z podbijaniem kart obiegowych, Biuro Karier UR organizuje dodatkowe dyżury przyjmowania studentów/absolwentów.  
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjmuje studentów i absolwentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz dodatkowo w soboty:  
 
 • 19.05.2018 r. w godz. 8:00-12:00,  
 • 26.05.2018 r. w godz. 8:00-12:00,  
 • 02.06 2018 r. w godz. 8:00-12:00,  
 • 09.06.2018 r. w godz. 8:00-12:00.  
 • 16.06.2018 r. w godz. 8:00-12:00.  
 
Wszystkie osoby nie mogące się stawić w Biurze Karier UR w celu podbicia karty obiegowej  w dni powszednie, zapraszamy podczas ww. dyżurów.  
Przypominamy,  iż  przy  składaniu  karty  obiegowej  do  podbicia,  należy  okazać  legitymację studencką lub dowód osobisty.

 

2017-07-01


Wszystkich studentów chętnych do szlifowania swoich umiejętności tłumaczeniowych

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji

Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start” 

 

organizowanego przez agencję Skrivanek. Konkurs adresowany jest do studentów specjalizacji zarówno translatorycznych, jak i nauczycielskich.

 

Do wygrania są praktyki zawodowe w Skrivanku i roczny kurs językowy na platformie e-learningowej Rosetta Stone Advantage.

 

Informacje do pobrania: ZaproszeniePodsumowanie ubiegłorocznej edycji konkursuKarta zgłoszeniową oraz Regulamin Konkursu.

 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o kontakt z dr Karoliną Puchałą-Ladzińską, e-mail: k.puchala.ur@gmail.com do dnia 20 października.

 


BEZPŁATNE KURSY

DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UR

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR zaprasza studentów z niepełnosprawnością i wolontariuszy UR do udziału w BEZPŁATNYCH  kursach organizowanych przez BON UR w roku akademickim 2017/2018:

 

- Nauka pływania (grupa podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana)

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL

- Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego

- Specjalista ds. Kadr

- Asystent osoby niepełnosprawnej

- Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 Planowany termin rozpoczęcia kursów to październik 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 17/ 872 1031 lub osobiście w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Pigonia 6, pokój nr 2, bud A4.

 

ZAPRASZAMY  !


 

 

Nr konta:

Uniwersytet Rzeszowski
80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow