Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału:

Al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-315  Rzeszów
tel. +48 17 872 12 04
tel./fax. +48 17 872 12 86
e-mail: dziefil@univ.rzeszow.pl

 

 

 

 

 


 

DOKUMENTY WYMAGANE

PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

 

 1. Student składa do promotora, nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:
 1. pracę dyplomową w postaci wydruku
 2. pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego w formacie Word i PDF, zapisanego na nośniku CD
 3. oświadczenie (stanowiące załącznik A do Zarządzenia nr 95/2015, Regulamin antyplagiatowy).

Uwaga: promotor udziela studentowi zaliczenia seminarium dyplomowego (w systemie Uczelnia 10 i w indeksie), po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym.

 

 1. Student składa w dziekanacie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:
 1. indeks (po sprawdzeniu zgodności danych w systemie Wirtualna Uczelnia)
 2. dwa egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej w postaci wydruku –
  z własnoręcznym podpisem promotora na pierwszej stronie obydwu egzemplarzy z datą i adnotacją „Akceptuję”
 3. płyty CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej, zapisaną w formacie Word i PDF zamieszczone w sposób trwały (przyklejone w opisanej kopercie na ostatniej stronie obydwu egzemplarzy pracy)

Uwaga: student dokonuje opłaty za dyplom wraz z dwoma odpisami w wysokości 60 zł. Opłatę należy dokonać na indywidualne subkonto. W tytule opłaty należy wpisać: opłata za dyplom, podać kierunek studiów oraz formę studiów, np.: opłata za dyplom, filologia polska, studia stacjonarne.

Równocześnie prosimy o uregulowanie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego wszelkich zobowiązań finansowych!

 1. Student składa w dziekanacie w dniu egzaminu dyplomowego (ok. pół godziny przed egzaminem):

4 fotografie o formacie 4,5 x 6,5 (jedna podpisana na odwrocie)

 

Przy odbiorze dokumentów (dyplom, suplement) absolwent przedkłada w dziekanacie:

 1. opieczętowaną kartę obiegową w wraz z oświadczeniem o mieszkaniu w domach studenckich
 2. legitymację studencką (absolwenci studiów II stopnia).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Ogłoszenie wyborcze nr 1

Ogłoszenie wyborcze nr 2

Ogłoszenie wyborcze nr 3 - ZAPROSZENIE NA PIERWSZE ZEBRANIE KOLEGIUM ELEKTORÓW UR

Uchwała nr 1 - SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UR

 


Zarządzenie nr 80/2015
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Uwaga studenci II i III roku studiów w roku akad. 2015/2016


Wysokość opłat pozostaje bez zmian (zgodnie z umową  z Uniwersytetem Rzeszowskim, zawartą w dniu podjęcia studiów)


UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH LAT STUDIÓW

NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Opłata za legitymację studencką – 17 zł

Opłata za indeks – 4 zł

Opłaty za legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający legitymację studencką,
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający legitymację studencką,
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim,  a takową legitymację posiadały.

Opłatę za indeks dokonują wszyscy studenci.

 

Informujemy, że w systemie dziekanatowym nastąpiła zmiana indywidualnych rachunków wirtualnych -numerów kont bankowych, na które należy wpłacać wszelkie należności wobec Uczelni. 
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że ostatnie 11 znaków każdego indywidualnego rachunku to nr PESEL.

 1. Studenci pierwszych lat studiów nieposiadający aktywnej legitymacji studenckiej  mogą sprawdzić indywidualny numer rachunku na stronie Wirtualnej Uczelni - https://wu.ur.edu.pl (wybierając na górze strony link Subkonto).
 2. Studenci, którzy posiadają aktywowaną legitymację studencką - indywidualny numer rachunku mogą sprawdzić po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni - https://wu.ur.edu.pl (z menu wybrać „Twoje dane finansowe” -> „Dane finansowe”)

Nowe rachunki bankowe są przeznaczone wyłącznie do wpłat dziekanatowych i nie dotyczą wpłat za akademik

 

Wpłatę należy dokonać  do dnia 28 września 2015r. W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.


Rzeszów, dnia 4 sierpnia 2015 r.


 

Rzeszów, dnia 3 sierpnia 2015 r.

 

Decyzja
Dziekana Wydziału Filologicznego z dn. 4.08.2015 r.
w sprawie kontynuacji elektronicznej rejestracji kandydatów w II terminie rekrutacji

 

W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc na kierunkach:

Filologia polska – studia stacjonarne 1 stopnia
Filologia polska – studia stacjonarne 2 stopnia
Filologia angielska – studia niestacjonarne 2 stopnia
Filologia germańska – studia stacjonarne 1 stopnia
Filologia germańska – studia stacjonarne 2 stopnia
Filologia germańska – studia niestacjonarne 2 stopnia
Filologia rosyjska – studia stacjonarne 1 stopnia
Filologia rosyjska – studia stacjonarne 2 stopnia
oraz
Filologia polska – studia niestacjonarne 2 stopnia (wstęp wolny)

- zarządzam rekrutację w II terminie, zgodnie z załączonym harmonogramem.

 

Harmonogram II tury rekrutacji na studia wyższe,
rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016

rozpoczęcie rejestracji w  systemie IRK

ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

terminy egzaminów wstępnych

wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny

przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.09.2015

16.09.2015

17.09.2015

I tura – 21.09.2015

II tura – 23.09.2015

22-23.09.2015

24-25.09.2015

28.09.2015

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

35-315 Rzeszów,

al. mjr. W. Kopisto 2b

17.08-11.09.2015

14.09-25.09.2015

10.00-12.00

10.00-14.00

17 872 11 86

wkrfil@ur.edu.pl

 

                                                                                                                             Dziekan Wydziału Filologicznego

                                                                                                                             Dr hab. prof. UR Zenon Ożóg


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w zakresie językoznawstwa

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych wydała decyzję o przyznaniu z dniem 22 czerwca 2015 roku Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

 


 

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

 


UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH LAT STUDIÓW NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Opłata za legitymację studencką –  17zł

Opłata za indeks – 4 zł

Opłaty za legitymację studencką nie dokonują:

 • Absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający legitymację studencką,
 • Studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadający legitymację studencką,
 • Osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim,  a takową legitymację posiadały.

Opłatę za indeks dokonują wszyscy studenci.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualne subkonta dostępne na stronie www.egeria.univ.rzeszow.pl (Uwaga: po każdorazowym zalogowaniu się do systemu należy początkowo wejść w zakładkę „Zmień kontekst” oraz  zaznaczyć i zapisać odpowiednio kierunek i formę studiów).

 

Wpłatę należy dokonać  do dnia 25 września 2014r.

 


Władze Wydziału Filologicznego


 

Nr konta Wydziału Filologicznego.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

64 8642 1126 2012 1119 9353 0004

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow