Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Filologiczny

Dziekanat Wydziału:

Al. mjr. W. Kopisto 2 B
35-315  Rzeszów
tel. +48 17 872 12 04
tel./fax. +48 17 872 12 86
e-mail: dziefil@univ.rzeszow.pl

 

 

 

 

 


UWAGA Studenci i doktoranci Wydziału Filologicznego!

 

Termin wpłat na ubezpieczenie NNW został wydłużony do 17 grudnia 2018 r.

 

 

Informacji udziela:

 

mgr Anna Argasińska-Baran

Uniwersytet Rzeszowski

Dziekanat Wydziału Filologicznego, p. nr 26

Al. mjr. W. Kopisto 2 b, 35-315  Rzeszów

tel./ fax. +48 17 872 12 05

e-mail: dzfiln@ur.edu.pl

              ania.a@ur.edu.pl


Wydział Filologiczny po dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną wizytacji

otrzymał  pozytywną ocenę dla kierunku filologia – w specjalnościach:

filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska

na studiach I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

 

 Uchwala Nr 42612018 Prezydium  Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "filologia" prowadzonym na Wydziale  Filologicznym  Uniwersytetu  Rzeszowskiego na poziomie studiów  pierwszego i drugiego  stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Wydział Filologiczny

w naukowej ocenie jednostki za lata 2013-2016

Decyzją nr 781/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

uzyskał kategorię A

i tym samym znalazł się w gronie najlepszych wydziałów filologicznych w Polsce

 

Wydział Filologiczny

kształci studentów na następujących kierunkach o profilu ogólnoakademickim:

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopień (studia stacjonarne)

Filologia angielska I i II stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Filologia germańska I i II stopień (studia stacjonarne)

Filologia rosyjska I i II stopień (studia stacjonarne)

Filologia polska I i II stopień (studia stacjonarne)

Lingwistyka stosowana I stopień (studia stacjonarne)

Polonistyka stosowana I stopień (studia stacjonarne)

 

Wydział Filologiczny

posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: językoznawstwo i literaturoznawstwo

 


Rzeszów, 27.07.2018 r.

 

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 1. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 14 września 2018 r. w wysokości 17 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką dostarczają do Dziekanatu dowód zagubienia i wnoszą opłatę na indywidualny numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 25,50 zł.

 

 1. HARMONOGRAMY ZAJĘĆ BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Kierunek studiów

Strona internetowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

http://ifp.univ.rzeszow.pl/

Filologia angielska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-angielskiej

Filologia germańska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-germanskiej

Filologia polska

http://ifp.univ.rzeszow.pl/

Filologia rosyjska

http://kfr.univ.rzeszow.pl/

Lingwistyka stosowana

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/kierunki-ksztalcenia/ligwistyka-stosowana

 

 1. ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I UMOWA DOTYCZĄCA USŁUG EDUKACYJNYCH

Na spotkaniu z opiekunem roku (październik) kandydaci na studia będą proszeni o podpisanie ŚLUBOWANIA oraz UMOWY  o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Osoby, które nie podpiszą w tym czasie w/w dokumentów proszone są o zgłoszenie się w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (al. mjr. W. Kopisto 2b).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Zaświadczenia studenckie można pobierać w Dziekanacie od 01.10.2018 r.

 

 1. POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów)

 

Informacje dostępne na stronach:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 1. DOMY STUDENCKIE

Informacje dostępne na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/zakwaterowanie-domy-studenta/informacje-o-domach-studenckich


Rzeszów, 27.07.2018 r.

STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia FILOLOGIA ANGIELSKA

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 1. ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA

Osoba przyjęta na studia ma obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 14 września 2018 r. w wysokości 17 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.

W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

 

Opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów Wydziału Filologicznego lub innego kierunku studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Osoby, które zagubiły elektroniczną legitymację studencką wnoszą opłatę na indywidualny numer subkonta za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej w wysokości 25,50 zł.

 

 1. HARMONOGRAMY ZAJĘĆ BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Kierunek studiów

Strona internetowa

Filologia angielska

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-angielskiej

 

 1. ŚLUBOWANIE STUDENCKIE I UMOWA DOTYCZĄCA USŁUG EDUKACYJNYCH

Na spotkaniu z opiekunem roku (październik) kandydaci na studia będą proszeni o podpisanie ŚLUBOWANIA oraz UMOWY  o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Osoby, które nie podpiszą w tym czasie w/w dokumentów proszone są o zgłoszenie się w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć do Dziekanatu Wydziału Filologicznego (al. mjr. W. Kopisto 2b).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

 1. ZAŚWIADCZENIA STUDENCKIE

Zaświadczenia studenckie można pobierać w Dziekanacie od 01.10.2018 r.

 

 1. CZESNE ZA STUDIA

Czesne za I semestr studiów należy wpłacać w terminie do 5 listopada 2018 roku (kwoty zgodne z poniższą tabelą) na nr SUBKONTA.

UWAGA:

- w tytule opłaty należy podać nazwę kierunku studiów, którego opłata dotyczy

- w przypadku niewniesienia opłaty za czesne w wymaganym terminie będą naliczane odsetki

- niedopełnienie obowiązku wniesienia opłat za czesne będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

Kierunek studiów

Forma kształcenia

Opłata za semestr studiów

Filologia angielska

I stopień

2 000 zł

II stopień

2 100 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/oplaty-dla-studentow

 

 1. POMOC MATERIALNA (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów)

 

Informacje dostępne na stronach:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-studentow

 


2018-05-22

DOKUMENTY WYMAGANE

PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

 

 1. Student składa do promotora, nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

 

 1. pracę dyplomową w postaci wydruku,
 2. pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego w formacie Word i PDF, zapisanego na nośniku CD,
 3. oświadczenie (stanowiące załącznik A do Zarządzenia nr 95/2015, Regulamin antyplagiatowy).

Uwaga: promotor udziela studentowi zaliczenia seminarium dyplomowego w systemie Wirtualna Uczelnia i w indeksie*, po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym. 

 

 1. Student składa w dziekanacie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

 

 1. Indeks* (po sprawdzeniu zgodności danych w systemie Wirtualna Uczelnia),
 2. dwa egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej w postaci wydruku – z własnoręcznym podpisem promotora na pierwszej stronie obydwu egzemplarzy z datą i adnotacją „Akceptuję”. 
  Uwaga: temat pracy dyplomowej na wydruku powinien być zgodny z zapisem w Wirtualnej Uczelni.
 3. płyty CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej, zapisaną w formacie Word i PDF zamieszczone w sposób trwały (przyklejone w opisanej kopercie na ostatniej stronie obydwu egzemplarzy pracy
  Uwaga: student dokonuje opłaty za dyplom wraz z dwoma odpisami w wysokości 60 zł. Opłatę należy dokonać na indywidualne subkonto. W tytule opłaty należy wpisać: opłata za dyplom, podać kierunek studiów oraz formę studiów, np.: opłata za dyplom, filologia polska, studia niestacjonarne

 

Równocześnie prosimy o uregulowanie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego wszelkich zobowiązań finansowych!

 

 1. Student składa w dziekanacie w dniu egzaminu dyplomowego (ok. pół godziny przed egzaminem):

 

4 fotografie o formacie 4,5 x 6,5 (jedna podpisana na odwrocie).

 

 1. Przy odbiorze dokumentów (dyplom, suplement) absolwent przedkłada w dziekanacie:

 

 1. opieczętowaną kartę obiegową  wraz z oświadczeniem o mieszkaniu w domach studenckich,
 2. legitymację studencką (absolwenci studiów II stopnia).

 

*dotyczy studentów posiadających indeks


2018-05-17

 
INFORMACJA 
 
 
W związku z podbijaniem kart obiegowych, Biuro Karier UR organizuje dodatkowe dyżury przyjmowania studentów/absolwentów.  
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjmuje studentów i absolwentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz dodatkowo w soboty:  
 
 • 19.05.2018 r. w godz. 8:00-12:00,  
 • 26.05.2018 r. w godz. 8:00-12:00,  
 • 02.06 2018 r. w godz. 8:00-12:00,  
 • 09.06.2018 r. w godz. 8:00-12:00.  
 • 16.06.2018 r. w godz. 8:00-12:00.  
 
Wszystkie osoby nie mogące się stawić w Biurze Karier UR w celu podbicia karty obiegowej  w dni powszednie, zapraszamy podczas ww. dyżurów.  
Przypominamy,  iż  przy  składaniu  karty  obiegowej  do  podbicia,  należy  okazać  legitymację studencką lub dowód osobisty.

 

2017-07-01


Wszystkich studentów chętnych do szlifowania swoich umiejętności tłumaczeniowych

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji

Konkursu Lingwistycznego „Tłumacze na start” 

 

organizowanego przez agencję Skrivanek. Konkurs adresowany jest do studentów specjalizacji zarówno translatorycznych, jak i nauczycielskich.

 

Do wygrania są praktyki zawodowe w Skrivanku i roczny kurs językowy na platformie e-learningowej Rosetta Stone Advantage.

 

Informacje do pobrania: ZaproszeniePodsumowanie ubiegłorocznej edycji konkursuKarta zgłoszeniową oraz Regulamin Konkursu.

 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o kontakt z dr Karoliną Puchałą-Ladzińską, e-mail: k.puchala.ur@gmail.com do dnia 20 października.

 


BEZPŁATNE KURSY

DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UR

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR zaprasza studentów z niepełnosprawnością i wolontariuszy UR do udziału w BEZPŁATNYCH  kursach organizowanych przez BON UR w roku akademickim 2017/2018:

 

- Nauka pływania (grupa podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana)

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL

- Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego

- Specjalista ds. Kadr

- Asystent osoby niepełnosprawnej

- Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 Planowany termin rozpoczęcia kursów to październik 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 17/ 872 1031 lub osobiście w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Pigonia 6, pokój nr 2, bud A4.

 

ZAPRASZAMY  !


 

 

Nr konta:

Uniwersytet Rzeszowski
80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow